DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2013.55745

КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВАЛА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

В. М. МАРЧЕВСЬКИЙ, Л. Г. ВОРОНІН, О. П. МЕЛЬНИК, А. А. МАКАРЕНКО, Дмитро Павлович БИКОВЕЦЬ

Анотація


Розроблено математичну модель гарячого вала для високотемпературного пресування паперового полотна.
Проаналізовано процес пресування на звичайних пресах і запропоновано шляхи його інтенсифікації. Отримані
попередні дані для розрахунку промислового зразка гарячого вала.

Ключові слова


гарячий вал; високотемпературне пресування;паперове полотно.

Повний текст:

PDF

Посилання


Опхерден А. Целлюлоза. Бумага. Картон / А. Опхерден ; пер. с нем. – М. : Лесн. пром-ть, 1980.

Марчевський В. М. Кінетика гарячого пресування паперового полотна / В. М. Марчевський, Л. Г. Воронін, А. О. Біловол, О. П. Мельник // Наук. пр. Одеської нац. академії харч. технологій. – 2007. – Вип. 32.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)