DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52327

Принципи формування пористої структури целюлозних фільтрувальних матеріалів

Ольга Михайлівна Мовчанюк, О. О. Бєлінська

Анотація


Проаналізовано та узагальнено літературні дані про принципи формування пористої структури целюлозних фільтрувальних матеріалів, що виготовляють традиційним способом. Вивчено вплив виду целюлози, виду і вмісту наповнювача, ступеня млива маси, температури сушіння, маси 1 м2 і щільності на параметри пористої структури фільтрувального матеріалу, що визначають його продуктивність і селективність. Оцінено ступінь впливу кожного чинника на загальну пористість, об’єм і радіус пор фільтрувального паперу й картону.


Ключові слова


целюлоза; наповнювач; ступінь млива; ступінь проклеювання; температура сушіння; пре-сування; каландрування, щільність паперу; структура паперу; пористість; радіус пор; об’єм пор; питома поверхня волокна

Повний текст:

PDF

Посилання


Остреров М. А. Технология целлюлозно-бумажного производства : в 3 т. / М. А. Остреров. – Т. 2 : Производство бумаги и картона. Ч. 2 : Основные виды и свойства бумаги, картона, фибры и древесных плит. – СПб. : Политехника, 2006. – 499 с.

Карнаухов А. П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов / А. П. Карнаухов. – Новосибирск : Наука ; Сиб. предприятие РАН, 1999. – 470 с.

Фляте Д. М. Свойства бумаги / Д. М. Фляте. – М. : Лесн. пром-ть, 1976. – 648 с.

Пузырёв С. А. Бумага и картон как фильтрующие материалы / С. А. Пузырёв. – М. : Лесная пром-ть, 1970. – 88 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)