DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52316

Вплив структури амфотерних полімерних смол на якість паперу для гофрування

Валерій Анатолійович Барбаш, Аліна Анатоліївна Остапенко, Володимир Васильович Трачевський

Анотація


Досліджено за допомогою ЯМР 13С, 1Н та ІЧ-спектроскопії структуру амфотерних полімерних смол (АПС) та їхній вплив на якісні показники паперу для гофрування із макулатурної маси. Показано, що спектри ЯМР 1Н можна використовувати для якісної оцінки вмісту азетидинових груп. Встановлено, що спектри ЯМР 13С дозволяють порівняти інтегральні інтенсивності характеристичних ліній атомів вуглецю досліджених АПС і розрахувати вміст у них азетидинових груп. Встановлено, що Ультрарез 200 із вмістом азетидинових груп 76 % забезпечує досягнення найкращої серед вивчених АПС якості паперу для гофрування.


Ключові слова


амфотерна полімерна смола; вторинне волокно; азетидинова група; ІЧ-спектроскопія; папір для гофрування

Повний текст:

PDF

Посилання


Пузырев С. С. Технология целлюлозно-бумажного производства : В 3 т. : Т. I. Сырье и производство полуфабрикатов. Ч. 3. Производство полуфабрикатов / С. С. Пузырев, Э. В. Виролайнен, Ю. А. Поля-

ков, А. М. Кряжев. – СПб. : Политехника, 2004. – 316 с.

Дулькин Д. А. Современное состояние и перспективы использования вторичного волокна из макула- туры в мировой и отечественной индустрии бумаги / Д. А. Дулькин, В. А. Спиридонов, В. И. Комаров // Архангельск : Изд-во Архангельского гос. техн. ун-та. – 2007. – 118 с.

Lee H. L. Surface sizing with cationic starch: its effect on paper quality and papermaking process / H. L. Lee,

J. Y. Shin, C.-H. Hoh, H. Ryo, D.-J. Lee, C. Sohn // Tappi Journal. – 2002. – 40. – P. 35–40.

Барбаш В. А. Влияние модифицированных крахмалов на качество бумаги и картона / В. А. Барбаш,

В. Н. Мороз, Т. В. Степанова // Упаковка. – 2006. – № 23. – С. 36–39.

Кожевников С. Ю. Упрочнение бумаги синтетической катионно-анионной полиакриламидной смолой / С. Ю. Кожевников, С. Л. Андреева //Химия растительного сырья. – 2011. – № 2. – С. 171–182.

Obokata T. Effects of polyamideamine-epichlorohydrin (PAE) resin deterioration on PAE retention and wet strength performance in handsheet making / T. Obokata, A. Isogai // Appita Journal. – 2004. – 57. – P. 411–415.

Казицына Л. А. Применение УФ-, ИК- и ЯМР- спектроскопии в органической химии / Л. А. Казицына. – М. : Высшая школа. – 1971. – 264 с.

Advanced Chemistry Development, Inc. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.acdlabs.com/

resources/freeware/nmr_proc.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)