DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52313

Кінетика термічної усадки орієнтованих поліпропіленових плівок

Наталія Володимирівна Потебня, Євген Миколайович Панов, Тетяна Борисівна Шилович

Анотація


Наведено результати експериментальних досліджень термоусадки поліпропіленової плівки, що була орієнтована в поздовжньому напрямку. Установлено залежності коефіцієнта усадки плівки від її відносного подовження, температури теплоагенту, тривалості попередньої термоусадки. Визначено оптимальну температуру усадки плівки з орієнтованого поліпропілену. Запропоновано методику одержання максимальної усадки.


Ключові слова


поліпропіленова плівка; пакування; термоусадка

Повний текст:

PDF

Посилання


Влияние температуры на обратимость деформации термоусадочной полиэтиленовой пленки / В. Я. Ка-лькис, А. М. Грандсберг, Э. Л. Раявее и др. // Физико-химические свойства конденсированных систем. – Рига : Латвийский гос. ун-т, 1972. – C.79–87.

Седых В. А. Технические свойства упаковочных пленок на основе ПВХ / В. А. Седых, А. В. Жучков // Вестн. Воронежского гос. ун-та инж. технологий. – 2013. – № 2.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)