DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52303

Визначення залежності швидкості полімерних матеріалів поблизу стінки круглого каналу від напруження зсуву

Володимир Іванович Сівецький, Олександр Леонідович Сокольський, Ігор Ігорович Івіцький, Валерій Миколайович Куриленко

Анотація


Досліджено пристінні ефекти для трьох типів полімерних матеріалів, а також вторинно перероблюваного матеріалу. Визначено вплив змащувального агенту на пристінні ефекти та залежності швидкості полімерного матеріалу на стінці каналу від напруження зсуву.


Ключові слова


полімер; пристінні ефекти; ковзання стінкою; швидкість на стінці

Повний текст:

PDF

Посилання


Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів /

О. Л. Сокольський, В. І. Сівецький, І. О. Мікульонок, І. І. Івіцький // Наукові вісті НТУУ «КПІ»». – 2014. – № 2. – С. 66–69.

Sokolskyi A. L. Method of Accounting Wall Slip Polymer in Modeling Channel Processing Equipment /

A. L. Sokolskyi, I. I. Ivitskyi // Modern Scientific Research and their Practical application. – 2014. – № 10. –

P. 136–140.

Ivitskyi I. I. Polymer Wall Slip Modelling / I. I. Ivitskyi // Technology Audit and Production Reserves. –

– № 3. – P. 8–11.

Жданов Ю. А. Исследование профиля скоростей при течении расплава полимера в цилиндрических ка-налах / Ю. А. Жданов, В. Ф. Дубовицкий. // Химическое машиностроение. – 1968. – № 8. – С. 42–47.

Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов : ГОСТ 11645-73. – М. : Изд-во стандартов, 1973. – 12 с.

Босый В. В. Инженерные методы расчета погрешностей при выполнении лабораторных работ по курсам «Тепломассообмен» и «Техническая термодинамика» / В. В. Босый, Г. Н. Васильченко, Е. Н. Панов. – К., 1985. – 72 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)