DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2015.52216

Сучасний стан теоретичних досліджень надзвукового обтікання тіл різної конфігурації

Антон Янович Карвацький

Анотація


Проаналізовано методи дослідження відривних турбулентних течій та взаємодії стрибків ущільнення з пограничним шаром при надзвуковому обтіканні літальних апаратів за допомогою методів числового моделювання. Розглянуто основні математичні формулювання задач надзвукового обтікання літальних апаратів та показано, які з них доцільно використовувати для дослідження інтерференцій конфігурацій.


Ключові слова


стрибок ущільнення; турбулентний пограничний шар; інтерференції конфігурацій; числове моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Babinsky H. Shock Wave–Boundary-Layer Interactions / Holger Babinsky, John K. Harvey. – New York : Cambridge University Press, 2011. – 461 p.

Желтоводов А. А. Закономерности развития и возможности численного моделирования сверхзвуковых турбулентный отрывных течений / А. А. Желтоводов // Авиационно-космическая техника и техно-логия. – 2012. – № 5 (92). – С. 95–107.

Экспериментальное и численное исследование гиперзвукового отрывного течения в окрестности конуса с “юбкой” / И. А. Бедарев, А. А. Маслов, А. А. Сидоренко и др. // Прикладная механика и техническая физика. – 2002. – Т. 43. – № 6. – C. 100–112.

Borovoi V. Ya. Gas Flow Field and Heat Exchange in the Zones of Shock Waves Interactions with a Boundary Layer / V. Ya. Borovoi. — Moscow : Mashinostroenie, 1983. – 141 p. (in Russian).

Smits A. J. Turbulent Shear Layers in Supersonic Flow / A. J. Smits, J. P. Dussauge. – New York : Springer Science + Business Media Inc, 2006. – 367 p.

Poinsot T. Theoretical and numerical combustion / Thierry Poinsot, Denis Veynante. – Philadelphia : Edwards, 2005. – 522 p.

Inflow boundary conditions for hybrid large eddy–Reynolds averaged Navier-Stokes simulation / X. Xiao, J. R. Edwards, H. A. Hassan, R. A. Baurle // AIAA J. – 2003. – Vol. 41. – No 8. – P. 1418–1489.

Edwards J. R. Large-eddy/Reynolds-averaged Navier-corner interaction / J. R. Edwards, J.-L. Choi, J. A. Boles // AIAA J. – 2008.– Vol. 46. – No 4. – P. 977–991.

Jones W. P. The prediction of laminarization with a 2-equation model of turbulence / W. P. Jones, B. E. Laun-der // Int. J. of Heat and Mass Transfer. – 1972. – No 15. – P. 301–314.

Wilcox D. C. Turbulence Modeling for CFD / David C. Wilcox.– California : DCW Industries, Inc, 1993. – 460 p.

Математичне моделювання та експериментальні дослідження складного теплообміну при рості крис-талів / В. І. Дешко, А. Я. Карвацький, Ю. В. Лохманець та ін. – Х. : Ін-т сцинтиляційних матеріалів, 2012. – 248 с.

Toward the large eddy simulation of compressible turbulent flows/ G. Erlebacher, M. Hussaini, C. Speziale, T. Zang // J. Flui. Mech. –1992. – Vol. 238. – P. 1550–1585.

Grinstein F. Implicit Large Eddy Simulation / F. Grinstein, L. Margolin, W. Rider. – New York : Cambridge University Press, 2007.

A New k–ε Eddy-Viscosity Model for High Reynolds Number Turbulent Flows. Model Development and Validation / T.-H. Shih, W. W. Liou, A. Shabbir et al. // Computers Fluids. – 1995. – 24. – No. 3. – P. 227–238.

Menter F. Ten Years of Experience with the SST Turbulence Model / F. Menter, M. Kuntz, R. Langtry // Turbulence, Heat and Mass Transfer 4 / еds K. Hanjalic, Y. Nagano, M. Tummers. – Begell House Inc., 2003. – P. 625–632.

ANSYS, ANSYS FLUENT. ANSYS CFX – Режим доступу : http://www.ansys.com (дата звернення 11.03.15).

The OpenFOAM Foundation. – Режим доступу : http://www.openfoam.org (дата звернення 11.03.15).
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)