DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.52167

Пусковий режим апарата зануреного горіння

Михайло Зіновійович Кваско, Ярослав Юрійович Жураковський

Анотація


Розглянуто керування пусковим режимом апарата зануреного горіння, призначеного для упарювання розчинів до високих концентрацій. Одержано залежність, що дозволяє проаналізувати витрати палива в пусковому й робочому режимах ще на етапі конструювання апарата.


Ключові слова


апарат зануреного горіння; пусковий режим; випарювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Удыма П. Г. Аппараты с погружными горелками / П. Г. Удыма. – М. : Машиностроение, 1973. – 272 с.

Алабовский А. Н. Выпарные аппараты погружного горения / А. Н. Алабовский. – К. : Вища шк., 1980. – 120 с.

Справочник по автоматизации целлюлозно-бумажных предприятий / Э. В. Цешковский, Н. С. Пиргач,

Г. Д. Ерашкин и др. – М. : Лесн. пром-ть, 1989. – 368 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)