DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.52154

Маловідходні технології опріснення води

Ірина Миколаївна Макаренко

Анотація


Вивчено процеси реагентного, іонообмінного та нанофільтраційного опріснення води. Показано, що в разі застосування реагентів на основі гідроксоалюмінату натрію під час реагентного пом’якшення води можна суттєво зменшити її жорсткість. Цьому сприяє також застосування слабокислотних катіонів у кислій формі на першій стадії катіонування. Ці катіоніти дозволяють також підвищити стабільність води до  утворення осаду в баромембранних процесах. Вирішено проблему перероблення відпрацьованих елюатів.


Ключові слова


опріснення води; реагентне пом’якшення води; слабокислотний катіоніт; нанофільтрація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гомеля Н. Д. Глубокое умягчение воды гидроксоалюминатом натрия для замкнутых систем водо¬пользования / Н. Д. Гомеля, Е. Н. Панов, Т. А. Шаблий // Экология и промышленность. – 2009. − № 1. – С. 15-19.

Макаренко И. Н. Применение гидроксоалюмината натрия при кондиционировании воды для систем охлаждения в промышленности и энергетике / И. Н. Макаренко, Т. А. Шаблий, Т. В. Крысенко // Химия и технология воды. – 2009. − Т. 31. – № 5. – С. 542-551.

Гомеля М. Д. Сучасні методи кондиціонування та очистки води в промисловості / М. Д. Гомеля,

В. М. Радовенчик, Т. О. Шаблій. – К. : Графіка, 2007. – 168 с.

Рисухін В. В. Переробка концентратів, що утворюються при нанофільтраційному очищенні вод з підви-щеною мінералізацією / В. В. Рисухін, Т. О. Шаблій, М. Д. Гомеля // Восточно-европейский журнал пе-редовых технологий. – 2011. − № 5/3 (53). – С. 51-55.

Шаблій Т. О. Очищення мінералізованих стічних вод від сульфатів та їх пом’якшення / Т. О. Шаблій,

В. В. Рисухін, М. Д. Гомеля // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». – 2011. – № 43. – С. 31-38.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)