DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.52152

Гідродинамічні характеристики кавітаторів в обмежених потоках на режимах штучної кавітації

Олександр Євгенович Колосов, Володимир Іванович Сівецький, Геннадій Леонідович Рябцев, Євгеній Юрійович Литвиненко

Анотація


Наведено опис експериментального гідродинамічного стенду для досліджень гідродинамічних характеристик кавітаторів в обмежених потоках на режимах штучної кавітації, результати експериментальних досліджень кавітаторів у вигляді дисків і конусів із різним діаметром основи й кутом розкриття при його вершині, проаналізовано динаміку виносу газу з вентильованих каверн, а також описано особливості ежекції на режимах штучної кавітації й кавітаційного опору на режимах розвиненої кавітації.


Ключові слова


приготування біодизельного палива; штучна кавітація; кавітатор; гідродинаміка

Повний текст:

PDF

Посилання


Перник А. Д. Проблемы кавитации / А. Д. Перник. – Л. : Судостроение. 1966. – 439 с.

Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества / П. П. Кремлевский. – Л. : Машиностр., 1975. – 776 с.

Кнэпп Р. Кавитация / Р. Кнэпп, Дж. Дейли, Ф. Хэммит. – М. : Мир, 1974. – 668 с.

Лапин В. А. Экспериментальное исследование влияния стенок на основные размеры каверн за дисками, расположенными по оси круглой трубы / В. А. Лапин // Проек¬тирование и мореходные качества промы-словых судов : тр. КТИИПиХ МРХ СССР. – 1975. – Вып. 59. – С. 53-57.

Мачинский А. С. Гидродинамические и теплообменные характеристики суперкавитационных испаритель-ных аппаратов для обессоливания жидкостей : автореф. дисс. … канд. техн. наук. – К., 1984. – 18 с.

Лапин В. А. Экспериментальное исследование развитых кавитационных течений : автореф. дисс. … канд. техн. наук / В. А. Лапин. – Калининград, 1975. – 27 с.

Щербатенко Л. Е. Влияние термодинамического эффек¬та на кавитацию в шнековых и центробежных на-сосах / Л. Е. Щербатенко, А. С. Шапиро // Хим. и нефтяное машиностр. – 1981. – № 8. – С. 17-20.

Федоткин И. М. Гидродинамические характеристики вентилируемых каверн в ограниченных потоках / И. М. Федоткин, А. С. Мачинский, Н. А. Яхова // Хим. машиностр.  респ. межвед. научно-техн. сб. – 1990. – Вып. 51. – С. 58-64.

Застосування кавітації в хімічній технології : у 2 ч. – Ч. 2. Ефективні кавітаційні засоби / Б. Б. Булгаков, В. І. Сівецький, Н. А. Яхова, О. Є. Колосов. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 105 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)