DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.52150

Розділення сульфатів і нітратів під час іонообмінного знесолення води

Валентина Миколаївна Грабітчненко, Інна Миколаївна Трус, Микола Дмитрович Гомеля

Анотація


Вивчено іонообмінне розділення сульфатів і нітратів, розроблено методи їх вилучення з води у вигляді продуктів, придатних для подальшого використання. Показано, що розділення на аніоніті АВ-17-8 є ефективним за концентрацій сульфатів і нітратів до 800 і 100 мг/дм3, відповідно. Визначено умови регенерації аніоніту в сульфатній і нітратній формі.


Ключові слова


іонний обмін; іоніт; сульфати; нітрати; знесолення

Повний текст:

PDF

Посилання


Кучерик Г. В. Використання електродіалізу для вилучення хлоридів та сульфатів з лужних регенерат-ційних розчинів / Г. В. Кучерик, Ю. А. Омельчук, М. Д. Гомеля // Екологічна безпека. – 2012. – Т. 1. –

№ 13. – С. 68-73.

Гомеля М. Д. Оцінка ефективності аніонітів в маловідходних процесах очищення води від нітратів /

М. Д. Гомеля, О. В. Голтвяницька, Т. О. Шаблій // Вісн. Нац. техн. ун-ту «ХПІ». – 2012. – № 1. – С. 84-90.

Шаблий Т. А. Оценка влияния магнезита на эффективность реагентного умягчения воды / Т. А. Шаблий, Е. В. Голтвяницкая, Н. Д. Гомеля // Энерготехнологии и ресурсозбережение. – 2011. – № 3. – С. 49-54.

Кучерик Г. В. Іонообмінне вилучення сульфатів та хлоридів з шахтних вод / Г. В. Кучерик,

Ю. А. Омельчук, М. Д. Гомеля // Збірник наукових праць СНУЯЕтаП. – 2012. – Т. 1. – № 41. – С. 138-143.

Кучерик Г. В. Дослідження процесів пом’якшення при демінералізації шахтних вод на аніоніті АВ-17-8 / Г. В. Кучерик, Ю. А. Омельчук, М. Д. Гомеля // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Т. 2/11. – № 62. – С. 35-38.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)