DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.52055

Вплив реконструкції нанопорошків алмазу на очищення води від іонів Cu2+

Людмила Петрівна Антоненко, Ю. М. Задніпрянець, О. М. Дзюбак, А. Ю. Бабич, Р. П. Трубійчук

Анотація


Досліджено адсорбційні властивості нанопорошку алмазу детонаційного синтезу АСУД 99р за статичних умов. Наведено порівняльну характеристику нанопорошків алмазу АСУД 99р і АСУД 99. Оброблено криві адсорбції, розраховано константи швидкості.

 


Ключові слова


адсорбція; нанопорошки алмазу; іони важких металів

Повний текст:

PDF


ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)