DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.51906

Інтенсифікація охолодження накладеної на жили кабельних виробів полімерної або гумової ізоляції

Ігор Олегович Мікульонок, Олександр Леонідович Сокольський, В. В. Соколенко

Анотація


Наведено визначення кабельних виробів (кабелю, проводу, шнура) та класифікацію методів їх охолодження після накладення на їхню жилу ізоляційного шару з полімерних матеріалів або гумових сумішей. Показано, що обмежною стадією виготовлення кабельних виробів часто є процес їхнього охолодження від температури формування полімерної або гумової ізоляції до температури в зоні приймального пристрою технологічної лінії. Проаналізовано основні методи охолодження, їх конструктивне оформлення, а також шляхи інтенсифікації охолодження.

 


Ключові слова


кабельний виріб; ізоляція; екструзія; охолодження; інтенсифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Электрические кабели, провода и шнуры : справочник / Н. И. Белоруссов, А. Е. Саакян, А. И. Яковлева ; под ред. Н. И. Белоруссова. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 536 с.

Григорьян А. Г. Производство кабелей и проводов с применением пластмасс и резин / А. Г. Григорьян, Д. Н. Дикерман, И. Б. Пешков. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 304 с.

ГОСТ 15845–80 Изделия кабельные. Термины и определения [Cable products. Terms and definitions].

Формующий инструмент для производства кабеля экструзионным способом. Кабельные головки / О. М. Яхно, В. С. Бочковский, А. П. Полывяный, В. С. Кривошеев. – К. : Техніка, 1992. – 37 с.

Ким В. С. Теория и практика экструзии полимеров / В. С. Ким. – М. : Химия, КолосС, 2005. – 568 с.

Раувендааль К. Экструзия полимеров / К. Раувендааль ; пер. с англ. под ред. А. Я. Малкина. – СПб. : Профессия, 2006. – 768 с.

Мікульонок І. О. Моделювання термообробки погонних композитних матеріалів / І. О. Мікульонок, Л. Б. Радченко, Л. І. Ружинська // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2005. – № 2. – С. 66-71.

Мікульонок І. О. Обладнання і процеси переробки термопластичних матеріалів з використанням вто-ринної сировини : монографія / І. О. Мікульо¬нок. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – 265 c.

Микулёнок И. О. Моделирование процессов термической обработки непрерывно формуемых изделий / И. О. Микулёнок // Химическая промышленность. – 2012. – Т. 89. – № 3. – С. 118-128.

Полімерні композитні матеріали й вироби з них. Одержання, перероблення та властивості : термінол. слов. / І. О. Мікульонок, Л. Б. Радченко. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2005. – 179 с.

Вознюк В. Т. Інтенсифікація процесу виготовлення екструдованих полімерних труб : монографія / В. Т. Вознюк, І. О. Мікульонок. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 144 c.

Пат. 18744 U Україна, МПК (2006) В29С 35/00. Пристрій для охолодження довгомірних виробів ; опубл. 15.11.2006, Бюл. № 11.

Пат. 69281 U Україна, МПК (2006.01) В29С 47/88. Спосіб охолодження екструдованого матеріалу ; опубл. 25.04.2012, Бюл. № 8.

Пат. 79165 U Україна, МПК (2006.01) В29С 47/88. Пристрій для охолодження екструдованого матеріа-лу ; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7.

А.с. 409885 СРСР, МПК B29C 47/88. Устройство для охлаждения экструдируемых полимерных изделий ; опубл. бюл. № 1, 1974.

А.с. 446432 СРСР, МПК B29C 47/88. Способ охлаждения экструдируемых изделий ; опубл. бюл. № 38, 1974.

Пат. 53879 U Україна, МПК (2009) В 29 С 35/00. Пристрій для охолодження полімерних труб ; опубл. 25.10.2010, Бюл. № 20.

Пат. 66227 U Україна, МПК (2006.01) В29С 47/88. Спосіб охолодження екструдованої полімерної тру-би ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)