DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.2.2014.51899

МОДЕЛЮВАННЯ НЕПЕРЕРВНОГО УТВОРЕННЯ АЗОТНО-ГУМІНОВИХ ДОБРИВ

Ярослав Микитович Корнієнко

Анотація


Запропоновано математичну модель неперервного утворення багатошарових гуміново-мінеральних композитів із рідких систем, що дозволяє визначити потужність узагальненого джерела, необхідного для стабілізації дисперсного складу гранульованого продукту.


Ключові слова


багатошарові гуміново-мінеральні тверді композити; функція нових центрів грануляції; компенсаційна функція; дисперсний склад

Посилання


Корнієнко Я. М. Математичне моделювання безрециклового процесу грануляції у псевдозрідженому шарі / Я. М. Корнієнко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2000. – № 2. – С. 38-41.

Пат. 4465 Україна, МПК С05 G 1/00. Спосіб виготовлення гранульованих органомінеральних

добрив / Я. М. Заграй, Я. М. Корнієнко. – № 93121640 ; заявл. 21.05.93 ; опубл. 27.12.94,

Бюл. № 6–1.

Mathematical modeling of continuous formation of multilayer humic-mineral solid composites / Y. Kornienko, R. Sachok, V. Rayda, O. Tsepkalo // Chemistry & chemical technology. – 2009. – V. 3. – № 4. – P. 335–338
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)