DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51568

Підвищення корозійної стійкості плазмових покриттів на основі плакованого порошку оксиду алюмінію

Ігор Володимирович Смирнов

Анотація


Експериментально досліджено корозійну стійкість покриттів, отриманих плазмовим напилюванням порошку оксиду алюмінію плакованого двошаровими оболонками з титану, алюмінію або міді на сталеву та магнієву основу. Проведена термодинамічна оцінка взаємодії оксиду алюмінію з металевими оболонками при плакуванні. Встановлено вплив плакованих порошків на мікроструктуру та пористість плазмових покриттів і зміну поляризаційного опору під час випробувань в рідких агресивних середовищах


Ключові слова


лазмові покриття; плакований порошок; корозійна стійкість; поляризаційний опір

Повний текст:

PDF

Посилання


Валуев А. В. Защита деталей от коррозии в жидких агрессивных середах при повышенных температу-рах/ А. В. Валуев, В. П. Валуев, Е. Л. Санчугов и др. // Инструмент. – 2006. – № 23. – Вып. 1. – С. 36–39.

Song Y. Corrosion properties of plasma-sprayed Al2O3-TiO2 coatings on Ti metal / Y. Song, I. Lee, S. N. Hong et al // J. Mater. Sci. – 2006. – 41. – P. 2059-2065.

Gray J. E. Protective coatings on magnesium and its alloys – a critical review / J. E. Gray, B. Luan // J. of Alloys and Compounds. – 2002. – 336. – P. 88–113.

Spencer K. The use of A1-A12O3 cold spray coatings to improve the surface properties of magnesium alloys / K. Spencer, D. M. Fabijanic, M. Zhang // Surface & Coatings Technology. – 2009.– 204.– P. 336–344.

Руденская Н. А. Новые плазменные покрытия многофункционального назначения и их самоорганиза-ция / Н. А. Руденская // Защита металлов. – 2004, – Т. 40. – № 2. – С. 173–177.

Смирнов И. В. Формирование плазменных покрытий при использовании плакированных и ультрадиспе-рсных керамических порошков / И. В. Смирнов // Вісник НТУУ КПІ ; сер. «Машинобудування». – 2011. – № 61. – С. 117–122.

Найдич Ю. В. Нанопленки металлов в процессах соединения (пайки) керамических материалов /

Ю. В. Найдич, И. И. Габ, Б.Д .Костюк и др. // Доп. НАН України. – 2007. – № 5. – С. 97–104.

Dianran Y. Corrosion Behavior in Boiling Dilute HCl Solution of Different Ceramic Coatings Fabricated by Plasma Spraying / Y. Dianran, H. Jining, X. Li et al. // J. Thermal Spray Technol. – 2004. – 13 (4). – P. 503–507.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)