DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51506

ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

Богдан Ярославович Корнієнко

Анотація


Розглянуто задачу статичної оптимізації зневоднення та гранулювання мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі за квадратичним критерієм якості. Одержано оптимальні значення витрат вихідного розчину й теплоносія – повітря.

Ключові слова


оптимізація; псевдозріджений шар; зневоднення; гранулювання

Посилання


Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. – М. : Энергия 1968. – 472 с.

Муштаев В. И. Сушка дисперсных материалов / В. И. Муштаев, В. М. Ульянов. – М. : Химия, 1988. – 352 с. – (Сер. «Процессы и аппараты в химической и нефтехимической технологии»).

Корнієнко Б. Я. Особливості моделювання процесів переносу у дисперсних системах / Б. Я. Корнієнко // Вісн. Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т», сер. «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбере-ження». – 2011. – № 2 (8). – С. 5–9.

Корнієнко Б. Я. Статичні та динамічні характеристики процесів переносу у дисперсних системах /

Б. Я. Корнієнко // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI 2013) : зб. наук. пр. міжнар. наук. конф. ; 27-31 трав. 2013 р. ; Євпаторія, Україна. – С. 170–172.

Корнієнко Б. Я. Оптимізація процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі //

Б. Я. Корнієнко, Л. Р. Ладієва, І. Ф. Хрустальов // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI 2012) : матер. міжнар. наук. конф. ; 27–31 трав. 2012 р. ; Євпато-рія, Україна. – С. 88–90.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)