DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2014.51503

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ, СТУПЕНЮ ГРАФІТИЗАЦІЇ ТА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ

Геннадій Миколайович Васильченко, Тарас Всеволодович Чирка, Тарас Валерійович Лазарєв, Андрій Олександрович Маловацький

Анотація


Використовуючи експериментальні дані про електропровідність сипкого коксу та графітованих сумішей, одержано залежності, що дозволяють визначати питомий електричний опір залежно від вмісту сирого й графітованого коксу в суміші в діапазоні температур від 20 до 1000 °С, а також питомого електричного опору для сирого коксу й графітованої суміші залежно від її гранулометричного складу.


Ключові слова


питома електропровідність; кокс, графіт; температура; гранулометричний склад

Повний текст:

PDF

Посилання


Агроскин А. А. Тепловые и электрические свойства углей / А. А. Агроскин. – М. : Гос. науч.-техн. изд-во лит. по черной и цветной металлургии, 1959.

Агроскин А. А. Определение электросопротивления углей и сланцев при нагревании / А. А. Агроскин, M. C. Петренко // Заводская лаборатория. – 1948. – № 7. – С. 807–812.

Шулепов С. В. Физика углеграфитовых материалов / С. В. Шулепов. – М. : Металлургия, 1972. – 256 с.

Лутков А. И. Тепловые и электрические свойства углеродных материалов / А. И. Лутков. – М. : Метал-лургия, 1990. – 176 с.

Чирка Т. В. Теплопровідність та електропровідність сипучих вуглецевих матеріалів : автореф. дис… канд. техн. наук / Т. В. Чирка. – К., 2013. – 20 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)