Рентгеноструктурне дослідження мембран на основі Na-КМЦ та ХТЗ-Cl для очищення води

Автор(и)

  • Валерій Леонідович Демченко Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Україна
  • Володимир Іванович Штомпель Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Україна
  • Вікторія Олексіївна Овсянкіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Олег Сергійович Брошко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Тамара Володимирівна Крисенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Максим Володимирович Юрженко Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Україна
  • Ірина Юріївна Романюкіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300994

Ключові слова:

біодеградабельні нанокомпозитні мембрани, очищення води, полісахарид, поліелектролітний комплекс, полімерна мембрана, структура

Анотація

З року в рік рівень забруднення довкілля зростає. Вирішення цієї проблеми потребує розробки та застосування нових ефективних технологій та матеріалів для очищення стічних вод та переробки накопичених відходів. Одним з альтернативних напрямків є мембранні технології, зокрема, розроблення біорозкладаних нанокомпозитних мембран, які можуть бути використані в різноманітних сферах.

Для створення цих мембран використовували аніонний поліелектроліт – Na-карбоксиметилцелюлози з молекулярною масою Mw близько 90 000 та катіонний поліелектроліт – хітозан низької молекулярної маси. Протонування аміногруп хітозану виконували шляхом додавання хлористоводневої кислоти до його 5 %-го водного розчину до повного розчинення (рН = 6,8). Полімерні мембрани формували шляхом змішування водних розчинів гідрохлориду хітозану і Na-карбоксиметилцелюлози у різних співвідношеннях.

Аналіз рентгенівських дифрактограм поліелектролітних комплексів показав, що при поступовому зростанні вмісту катіонного поліелектроліту від 5 % до 17 % структура поліелектролітних комплексів різко змінюється. Тоді як, дифрактограми поліелектролітних комплексів із вмістом хітозану від 29 % до 84 % є подібними.

Перевірку ефективності отриманих мембран було проведено на барометричній установці при різних тисках. Встановлено, що найбільш продуктивними виявилися мембрани на основі поліелектролітних комплексів із стехіометричним співвідношенням аніонного та катіонного поліелектролітів.

Ступінь очищення води перевіряли за показниками селективності по кольоровості. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що при збільшенні тривалості очищення селективність зростає. Це може пояснюватися тим, що при тривалому очищенні забиваються пори мембрани і її пропускна здатність падає, при цьому ефективність очищення зростає.

Біографії авторів

Валерій Леонідович Демченко, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Доктор хімічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу зварювання пластмас Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Володимир Іванович Штомпель, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник відділу зварювання пластмас Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Вікторія Олексіївна Овсянкіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Олег Сергійович Брошко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тамара Володимирівна Крисенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Максим Володимирович Юрженко, Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

Професор, доктор технічних наук, завідувач відділом зварювання пластмас Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Ірина Юріївна Романюкіна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Старший викладач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Demchenko V., Shtompel V., Riabov S. Nanocomposites based on interpolyelectr olyte complex and Cu/Cu2O core-shell nanoparticles: Structure, thermomechanical and electrical properties. European Polymer Journal. 2016. P. 310–316.

Prozorova G. F, Pozdnyakov A. S, Kuznetsova N. P, Korzhova S. A, Emel'yanov A. I, Ermakova T. G, Fadeeva T. V, Sosedova L. M Green synthesis of watersoluble nontoxic polymeric nanocomposites containing silver nanoparticles. Int J Nanomed. 2014.No. 9. P. 1883–1889.

Demchenko VL, Shtompel' VI, Riabov SV DC Field Effect on the Structuring and Thermomechanical and Electric Properties of Nanocomposites Formed from Pectin–Cu2+–Polyethyleneimine Ternary Polyelectrolyte–Metal Complexes. Polymer Science, Ser. A. 2015. No. 5. P. 635–643.

Pomogailo A. D, Kestelman VN Metallopolymer nanocomposites. Springer, New York. 2005. P. 564.

Deng Z, Zhu H, Peng B, Chen H, Sun Y. F, Gang X. D, Jin P. J, Wang J. L Synthesis of PS/Ag nanocomposite spheres with catalytic and antibacterial activities. ACS Appl Mater Interfaces. 2012. No. 4. P. 5625–5632.

Rangelov, S., Pispas, S., Polymer and Polymer-Hybrid Nanoparticles: From Synthesis to Biomedical Applications. CRC Press. 2014.

Reynaud E., Gauthier C, Perez J. Nanophases in polymers. Rev. Metal. Cah. Inf. Tech. 1999. No. 96. P. 169–176.

Hussain E., Hojjati M., Okamoto MI, Gorga ERJ Polymer-Matrix Nanocomposites, Processing, Manufacturing, and Application. J Compos. Mater. 2006. Vol. 40, No. 17. P. 1511–1575.

Alexandre M., Dubois P. Macromolecular Engineering — Precise Synthesis, Materials Properties, Applications / ed. Matyjaszewski K., Gnanou Y., Leibler L. Wiley-VCH Verlag GmbH and Co. KGaA, Weinheim. 2007. Volume 4, R. 2033–2070.

Sharma S., Sanpui P., Chattopadhyay A., Ghosh SS Fabrication of antibacterial silver nanoparticle—Sodium alginate-chitosan composite films. RSC Adv. 2012. No. 2. P. 5837–5843

Sharma S., Sanpui P., Chattopadhyay A., Ghosh SS Fabrication of antibacterial silver nanoparticle—Sodium alginate-chitosan composite films. RSC Adv. 2012. No. 2. P. 5837–5843

Grass G., Rensing C., Solioz M. Metallic copper as an antimicrobial surface. Appl. Environ. Microbiol. 2011. No. 77. P. 1541–1548.

Prabhu S., Poulose EK Silver nanoparticles: Mechanism of antimicrobial action, synthesis, medical applications, and toxicity effects. Int. Nano Lett. 2012. No. 32. P. 2–10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Демченко, В. Л., Штомпель, В. І., Овсянкіна, В. О., Брошко, О. С., Крисенко, Т. В., Юрженко, М. В., & Романюкіна, І. Ю. (2024). Рентгеноструктурне дослідження мембран на основі Na-КМЦ та ХТЗ-Cl для очищення води. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 76–81. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300994

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ