Розрахунок модулю пружності сталей під час розтягу

Автор(и)

  • Ігор Анатолійович Андреєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300978

Ключові слова:

модуль пружності, сталь, рівняння регресії, ресурсозбереження

Анотація

Раціональне використання ресурсів при проєктуванні посудин та апаратів та забезпечення зростаючих потреб у них потребує виконання розрахунків на міцність і стійкість, які потребують застосування відповідних значень модулю пружності під час розтягу Е. Метою статті є удосконалення  визначення модулю пружності сталей під час розтягу, величина якого нормується чинними в Україні нормативними документами. На основі стандартних таблиць побудовано і проаналізовано точкові графіки зміни модулю пружності вуглецевих, низьколегованих, теплотривких, корозійностійких хромистих, жароміцних і жаростійких аустенітні сталей і сплавів на залізонікелевій основі під час розтягу Е залежно від температури t. Запропоновано апроксимувати ці залежності нескладними математичними рівняннями. Отримані формули дозволяють при виконанні розрахунків відмовитись від використання стандартних таблиць, додаткової інтерполяції проміжних значень модулей пружності сталей під час розтягу Е, що в свої чергу спрощує як сам розрахунок, так і розробку відповідних комп’ютерних програм. Середнє значення похибок виконаних апроксимацій при цьому знаходиться в діапазоні від 0 % до 0,218 %, шо свідчить про високий рівень збігу рівнянь регресії з фактичними величинами.

Біографія автора

Ігор Анатолійович Андреєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Андреєв І. А. Конструювання і розрахунок основних елементів посудин та апаратів: підруч. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 428 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/65136.

Андреєв Ігор. Розрахунок технологічних трубопроводів: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 104 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/52475.

Андреєв І. А. Конструювання і розрахунок кожухотрубних теплообмінників: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 140 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50426.

Андреєв І. А. Конструювання і розрахунок опорних вузлів посудин і апаратів хімічних виробництв: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 94 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/45669.

Міщенко М. Л. Обґрунтування методики визначення модуля пружності існуючого дорожнього одягу при призначенні шарів посилення. Дороги і мости. Київ, 2008. Вип. 8. С. 184–191.

Андреєв І. А. Удосконалення розрахунку трубної решітки кожухотрубного теплообмінного апарата на міцність. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”, серія „Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. 2023. № 2 (22). С. 9–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Андреєв, І. А. (2024). Розрахунок модулю пружності сталей під час розтягу. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 23–27. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2024.300978

Номер

Розділ

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ