Фланцеві з’єднання обладнання і трубопроводів хімічної технології

Автор(и)

  • Ігор Олегович Мікульонок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Антон Янович Карвацький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Олена Іванівна Іваненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Сергій Володимирович Лелека Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283516

Ключові слова:

хімічна технологія, обладнання, трубопроводи, фланцеві з’єднання, класифікація, конструкція

Анотація

Предмет дослідження – найбільш поширений вид роз’ємних з’єднань у хімічному, нафтохімічному, нафтопереробному, харчовому та енергетичному машино- та апаратобудуванні, а саме фланцеві з’єднання технологічного й допоміжного обладнання, а також  трубопроводів.

Дослідження стану питання й тенденцій розвитку конструктивно-технологічного оформлення фланцевих з’єднань ґрунтуються на критичному аналізі науково-технічних джерел інформації й передусім – патентної інформації провідних країн світу, оскільки саме в патентній документації наводяться відомості про інноваційні розробки у відповідній галузі техніки й технології.

За допомогою методів аналізу й синтезу систематизовано фланцеві з’єднання, які впливають на ефективність експлуатації обладнання та трубопроводів хімічної і споріднених галузей технології. Для кожного виду пристроїв розроблено ґрунтовну класифікацію, на основі якої докладно розглянуто найбільш цікаві конструкції, запропонованих науковцями, конструкторами й винахідниками провідних країн світу. Надано критичну оцінку більшості наведених конструкцій, обговорено їхні переваги й недоліки. Перевагу надано джерелам інформації кінця другого та початку третього тисячоліття.

Конструкції фланцевих з’єднань проаналізовано залежно від ступеня складання, ступеня рухливості їхніх конструктивних елементів, можливості зняття фланців без демонтажу всього з’єднання, механізму стискання ущільнювальної прокладки, наявності додаткових функцій, а також матеріалу фланців. Показано, що, незважаючи на значну різноманітність розроблених конструкцій фланцевих з’єднань, найбільш затребуваними промисловістю залишаються апробовані у виготовленні та експлуатації плоскі приварні та приварні встик фланці, а також вільні фланці на приварному кільці. Проте завдяки успіхам матеріалознавства та комп’ютерного моделювання пошуки нових конструкцій фланцевих з’єднань продовжуються.

Біографії авторів

Ігор Олегович Мікульонок, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Антон Янович Карвацький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Олена Іванівна Іваненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, доцент, професор кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сергій Володимирович Лелека, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, науковий співробітник НДЦ «Ресурсозберігаючі технології» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Ignatowitz E. Chemietechnik. Haan-Gruiten : Verlag Europa-Lehrmittel. 2011. 608 s.

Мікульонок І. О. Конструювання фланцевих з’єднань стальних посудин та апаратів. Київ : ІЗМН, 1997. 152 с.

Handbook of Precision Engineering. Vol. 6 – Mechanical Design Applications / Ed. by A. Davidson. London : Macmillan, 1972. 320 p.

Мікульонок І. О. Виготовлення, монтаж та експлуатація обладнання хімічних виробництв. Київ : НТУУ «КПІ», 2012. 419 с. – URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/2061

Биргер И. А., Иосилевич Г. Б. Резьбовые и фланцевые соединения. Москва : Машиностроение, 1990. 368 с.

Mikulionok I. O. Design of Flange Connections of Chemical Production Equipment (Review of Patents) // Chemical and Petroleum Engineering. 2020. Vol. 56, N 1–2. P. 74–81. DOI: 10.1007/s10556-021-00883-3

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с.

Handbook of fillers and reinforcements for plastics / Eds H. S. Katz, J. V. Milewski, New York : Van Nostrand Reinhold, 1978, 652 p.

Handbook of fillers for plastics / Eds H. S. Katz, J. V. Milewski, New York : Van Nostrand Reinhold, 1987. 467 p.

Мікульонок І. О. Термопластичні композитні матеріали та їх наповнювачі. Класифікація та загальні відомості // Хімічна промисловість України. 2005. № 5. С. 30–39.

Chung D. D. L. Composite Materials: Science and Applications. London : Springer Verlag London Limited, 2010. 349 p. – URL: https://www.academia.edu/36174278/Composite_Materials_Science_and_Applications

Микулёнок И. О. Классификация термопластических композиционных материалов и их наполнителей // Пластические массы. 2012. № 9. С. 29–38.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Мікульонок, І. О., Карвацький, А. Я., Іваненко, О. І., & Лелека, С. В. (2023). Фланцеві з’єднання обладнання і трубопроводів хімічної технології. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), 15–31. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283516

Номер

Розділ

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ