Удосконалення розрахунку трубної решітки кожухотрубного теплообмінного апарата на міцність

Автор(и)

  • Ігор Анатолійович Андреєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283515

Ключові слова:

кожухотрубний теплообмінник, трубна решітка, розрахунок на міцність

Анотація

Метою роботи є удосконалення розрахунку трубної решітки кожухотрубного теплообмінника на міцність, який нормується чинним в Україні міждержавним стандартом. На основі стандартних таблиць побудовано і проаналізовано точкові графіки зміни коефіцієнтів, що враховують підтримуючий вплив труб Ф1, Ф2, Ф3 залежно від безрозмірного параметра системи решітка – труби ω і залежність коефіцієнта жорсткості перфорованої плити  від коефіцієнта впливу тиску на трубну решітку з боку трубного простору ηТ. Запропоновано апроксимувати ці залежності нескладними математичними рівняннями. Отримані формули дозволяють при виконанні розрахунків відмовитись від використання стандартних таблиць, додаткової інтерполяції проміжних значень коефіцієнтів Ф1, Ф2, Ф3 і , що в свої чергу спрощує як сам розрахунок, так і розробку відповідних комп’ютерних програм. Середнє значення похибок виконаних апроксимацій при цьому знаходиться в діапазоні від 0 % до 2,05 %, шо свідчить про високий рівень збігу рівнянь регресії з фактичними величинами.

Біографія автора

Ігор Анатолійович Андреєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Андреєв І. А., Мікульонок І. О. Розрахунок лінзових і сильфонних компенсаторів: навч. посіб. Київ: Політехніка, 2008. 88 с.

Шевель Є. В. Теплообмінні апарати та теплоносії: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 164 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/46170.

Смірнова О. С., Опарін С. О., Біла А. А. Розрахунок кожухотрубного теплообмінника-підігрівача: метод. вказ. Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2008. 38 с. URL: https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/Paht_1627.pdf.

Ринкова Т. О., Баб’як В. П., Шкляр В. І. Кожухотрубний теплообмінник: метод. вказ. Київ: Політехніка, 2005. 49 с.

Бойко В. С., Буденко С. Ф. Розрахунок параметрів кожухотрубного теплообмінного апарата: метод. вказ. Мелітополь: Таврійський державний агротехнологічний університет, 2016. 18 с. URL: http://www.tsatu.edu.ua/

/ophv/wp-content/uploads/sites/13/rozrahunok-parametriv-kozhuhotrubnoho-teploobminnoho-aparata.pdf.

ГОСТ 34233.7-2017. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Теплообменные аппараты. (Межгосударственный стандарт). [Чинний від 2018-08-01]. Вид. офіц. М.: Стандартинформ, 2018. 54 с.

Андреєв Ігор. Конструювання і розрахунок кожухотрубних теплообмінників: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 140 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/50426.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Андреєв, І. А. (2023). Удосконалення розрахунку трубної решітки кожухотрубного теплообмінного апарата на міцність. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (2), 9–14. https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2023.283515

Номер

Розділ

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ