Захоронення короткоіснуючих низько- і середньоактивних відходів: практика світового досвіду

Автор(и)

  • Борис Григорович Шабалін Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Ukraine
  • Олена Миколаївна Лавриненко Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Ukraine
  • Наталя Борисівна Міцюк Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276449

Ключові слова:

короткоіснуючі низько- та середньоактивні відходи, приповерхневі сховища, геологічні сховища, бентонітовий шар

Анотація

В статті узагальнено і проаналізовано основні підходи та практичний досвід закордонних країн щодо захоронення короткоіснуючих низько- і середньоактивних відходів. Показано їх місце у категорії низькоактивних відходів за рекомендованою класифікацією МАГАТЕ, для яких передбачено захоронення у приповерхневих сховищах. На сьогодні в країнах, які експлуатують ядерні установки і розвивають ядерні технології, відсутній єдиний підхід до захоронення таких відходів. Тип сховища та його конструкційно-технологічні рішення зумовлені специфікою самих відходів, характером майданчика, державною стратегією в ядерній галузі, а також соціальними й економічними чинниками. На теперішній час розроблено кілька типів сховищ для захоронення короткоіснуючих низько- і середньоактивних відходів: відносно прості приповерхневі сховища траншейного типу; приповерхневі сховища модульного типу з ускладненими, порівняно з траншейним типом, системою інженерних бар’єрів і критеріями вибору вміщуючих порід (природних бар’єрів); геологічні сховища, які, переважно, будуються в гірничих виробках із cкладною системою тунелів і бар’єрного захисту. В складі елементів інженерних бар’єрів широко застосовуються бентонітові глини. В найпростішому випадку приповерхневих сховищ бентонітовий шар слугує матеріалом основи сховищ і сприяє зменшенню фільтрації та збільшенню сорбції радіонуклідів і інших компонентів. При організації геологічних сховищ бентонітовий шар сприяє зменшенню фільтрації води у сховище, збільшенню сорбції радіонуклідів, запобіганню руйнування бетонних конструкцій при зсуві вміщуючи порід та, при руйнуванні цементно-бетонних конструкцій інженерних бар’єрів, призводить до  зменшення виносу радіонуклідів із сховищ у навколишнє природне середовище. В роботі наведено приклади різних типів сховищ країн світу.

Біографії авторів

Борис Григорович Шабалін, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Доктор геологічних наук, завідувач відділу радіогеохімії Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Олена Миколаївна Лавриненко, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України

Наталя Борисівна Міцюк, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Молодший науковий співробітник лабораторії мінеральної сировини для ядерної енергетики Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Посилання

Закон України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення законодавства в сфері поводження з радіоактивними відходами» № 208-IX від 17 жовтня, 2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-20#Text (дата звернення23.07.2021).

Норми радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000). Державні гігієнічні нормативи: ДГН 6.6.1-6.5.061-2000. Офіц. вид. Київ, 2000. 80 с.

Державні санітарні правила 6.177-2005-09-02: Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005): Затвердж. Наказом МОЗ України № 54 від 02.02.05. Офіц. Вісник України. 24.06.2005. № 23. 197 с.

Внесення змін до Закону України «Про поводження з РАВ» (та в нормативні документи: ОСПУ-2005 i НРБУ-97/Д-2000).

Проскура Н.И., Шестопалов В.М., Зинкевич Л.И., Шибецкий Ю.А., Алексеева З.М., Жебровская Е.И.. Оценка эффективности внедрения в Украине новой схемы классификации радиоактивных отходов. Ядерна та радіаційна безпека 1(65). 2015. С. 34-40.

IAEA. (2012). The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste (SSG-23). https://www.iaea.org/publications/8790/the-safety-case-and-safety-assess-ment-for-the-disposal-of-radioactive-waste.

Radioactive Waste Management Stakeholders Mapin the European Union European Commission Joint Research Centre. Institute for Energy and Transport. 2014. 52 p.

Глоссарий МАГАТЭ по вопросам безопасности. Терминология, используемая в области ядерной безопасности и радиационной защиты. Вена :МАГАТЭ, 2008. 303 с.

Disposal of Radioactive Waste. IAEA Safety Standarts Series No. SSR-5. Vienna : International Atomic Energy Agency, 2011. 104 p.

Statusandtrendsinspentfuelandradioactivewastemanagement. IAEA nuclearenergyseriesNo. NW-T-1.14. Vienna, 2018. 74 p.

Sweden’s seventh national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management. 2020. 172 p. Available at:https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/10/ds-202021/

National Report of the Kingdom of Belgium for the Seventh meeting of the Contracting Parties to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management. 2020. 144 р. Available at: https://fanc.fgov.be/en/system/files/jc-rapport-be-2020-public.pdf

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety ofRadioactive Waste Management Report of the Federal Republic of Germany for the Seventh ReviewMeeting. Report prepared by Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation,Building and Nuclear Safety (BMU).2020. 339 p. Available at: https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Nukleare_Sicherheit/jc_7_bericht_deutschland_en_bf.pdf

The United Kingdom’s seventh national report on compliance with the obligations of the Joint Conventionon the safety of spent fuel management and the safety of radioactive waste management. 2020. 211 p. Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1006999/The_United_Kingdom_s_Seventh_National_Report_on_Compliance_with_the_Obligations_of_the_Joint_Convention.pdf

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management Seventh Spanish National Report. 2020. 266 p. Available at: https://www.iaea.org/sites/default/files/spain-7rm_english.pdf

Canadian National Report for the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Managemen and on the Safety of Radioactive Waste Management, Seventh National Report. 2020. 318 p. Available at: https://publications.gc.ca/collections/collection_2021/ccsn-cnsc/CC172-23-2020-eng.pdf

Canadian Nuclear Laboratories Chalk River Laboratories Commission Public Hearing. 2022. 590 р.

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management: 7thFinnish National Report as referred to in Article 32 of the Convention. STUK report STUK-B 218. 2020. 157 p. Available at: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140601/stuk-b259.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Seventh National Reporton Compliance the Joint Convention Obligations. Preparedby the French Nuclear Safety Authority (L'Autorité de sûreténucléaire). 2020. 328 p. Available at: https://www.french-nuclear-safety.fr/asn-informs/news-releases/france-submits-its-7th-report-to-the-iaea-on-the-implementation-of-the-joint-convention

U.S. National Report for the Seventh Review Meeting of the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management // U.S. Department of Energy, 2020. 236 р. Available at: https://www.energy.gov/sites/default/files/2020/10/f80/7th-JC-RM-United-States-NR-Final-Oct-2020.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Шабалін, Б. Г., Лавриненко, О. М., & Міцюк, Н. Б. (2023). Захоронення короткоіснуючих низько- і середньоактивних відходів: практика світового досвіду. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 75–87. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276449

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ