Теоретико-експериментальні дослідження електричних властивостей електроконтактних прокладок для графітування електродних заготовок у печах прямого нагрівання

Автор(и)

  • Антон Янович Карвацький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Ігор Олегович Мікульонок Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Сергій Володимирович Лелека Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Віктор Миронович Витвицький Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276444

Ключові слова:

піч Кастнера, заготовки електродів, графітування, електроконтактна прокладка, електропровідність, контактний електричний опір

Анотація

У статті наведено результати теоретико-експериментальних досліджень електричних властивостей електроконтактних прокладок, призначених для їх розміщення по торцях електродних заготовок перед їх графітуванням у печах прямого нагрівання (печах Кастнера). Проведено дослідження питомого контактного електричного опору «графіт–прокладка–графіт», за результатами якого отримано двопараметричну залежність від тиску й температури, яка потрібна для виконання розрахунків теплоелектричного стану печі Кастнера з метою розробки раціональних регламентів графітування. При цьому між електродними заготовками в керні (сукупності послідовно складених для графітування електродних заготовок з електроконтактними прокладками між ними) можна використовувати формулювання контактної теплоелектричної задачі без врахування фізичних розмірів електроконтактних прокладок. Також сформульовано математичну постановку оберненої коефіцієнтної задачі електропровідності, розроблено числову методику й алгоритм розв’язання задачі та проведено з використанням експериментальних даних теоретичні дослідження питомого електричного опору матеріалу прокладок з терморозширеного графіту за різних значень температури й тиску.

Біографії авторів

Антон Янович Карвацький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ігор Олегович Мікульонок, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, професор кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Сергій Володимирович Лелека, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, науковий співробітник НДЦ «Ресурсозберігаючі технології» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Віктор Миронович Витвицький, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор філософії, асистент кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Теоретично-експериментальні дослідження печей графітування Кастнера / А. Ю. Педченко, Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, С. В. Лелека, Т. В. Лазарєв. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 174 c. URL: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/20800

Кузнецов Д. М., Коробов В. К. Сравнение свойств электродов, графитированных методами Ачесона и Кастнера // Огнеупоры и техническая керамика. 2001. № 10. С. 16–20.

Technology of Electrocontact Gaskets for Graphitizing Electrode Blanks in Direct Heating Furnaces / Ye. M. Panov, A. Ya. Karvatskii, S. V. Leleka, I. O. Mikulionok, O. I. Ivanenko // Petroleum and Coal, 2022. No 64(2). P. 299–303. URL: https://www.vurup.sk//wp-content/uploads/2022/07/PC-X_Karvatskii_144_rev1.pdf

Соседов В. П., Чалых Е. Ф. Графитация углеродистых материалов. Москва : Металлургия, 1987. 176 с.

Исследование электрического контактного сопротивления графита с медью и терморасширенным графитом / А. Я. Карвацкий, С. В. Лелека, И. В. Пулинец, Т. В. Лазарев, А. Ю. Педченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2014. № 5/5 (71). С. 45–49. DOI: 10.15587/1729-4061.2014.27989

Никитенко Н. И. Сопряженные и обратные задачи тепломассопереноса. Київ : Наукова думка, 1988. 240 с.

Відновлення теплофізичних властивостей сипких матеріалів за допомогою розв’язання зворотної задачі теплопровідності / А. Я. Карвацький, Г. М. Васильченко, Т. В. Чирка, К. М. Короленко // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2017. Т. 251, № 4. С. 159–166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2017_4_30

Карвацький А. Я. Моделювання енергозберігаючих регламентів промислового обладнання. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 234 c. URL: https://intellect.kpi.ua/profile/kay1/publications

Карвацький А. Я., Педченко А. Ю. Розв’язання нелінійних нестаціонарних задач теплопровідності з використанням Cad-систем / // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. 2016. Вип. 13. С. 67–77. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mtkm_fiz_mat_2016_13_8

Mathcad: Math software for your engineering calculations. URL: https://www.mathcad.com/en (дата звернення: 15.02.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-31

Як цитувати

Карвацький, А. Я., Мікульонок, І. О., Лелека, С. В., & Витвицький, В. М. (2023). Теоретико-експериментальні дослідження електричних властивостей електроконтактних прокладок для графітування електродних заготовок у печах прямого нагрівання. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 20–28. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2023.276444

Номер

Розділ

ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ