Моделювання та керування адсорбційним очищенням олив та мастил у режимі зміни сировини

Автор(и)

  • Людмила Дем’янівна Ярощук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Євгенія Олександрівна Тюріна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265361

Ключові слова:

очищення, регенерація, олива, мастило, сировина, адсорбція, керування, статистика, моделювання

Анотація

Розвиток виробничої сфери та транспорту обумовлює потребу в регенерації індустріальних і транспортних олив та мастил. Актуальною задачею є створення систем керування процесом очищення цих речовин при надходженні їх з суттєво різними властивостями.

Метою дослідження є підвищення ефективності систем автоматизації адсорбційного очищення шляхом визначення зв’язку між властивостями кожної нової партії сировини та необхідними умовами її очищення.

Запропоновано спосіб керування, спрямований на досягнення цієї мети, який ґрунтується на використанні бази даних. Спосіб передбачає такі етапи: пошук у базі даних речовин-аналогів для нової сировини; статистичні дослідження масиву режимних параметрів, знайдених для аналогів; прийняття рішень щодо корегування завдань регуляторам; адаптування параметрів саме до нової сировини; внесення фактів про властивості нової сировини та відповідні параметри в базу даних.

Статистичні дослідження передбачають опис властивостей речовин і процесу очищення в декількох формах (видах моделей) та поступову зміну форм залежно від потужності бази даних. У статті наведено приклад реалізації алгоритму засобами MS Access.

Отримані результати сприятимуть підвищенню ефективності роботи системи керування процесами очищення олив і мастил завдяки скороченню часу та підвищенню точності визначення необхідних умов переробки різноманітної забрудненої сировини. Їх можна використати в умовах переробки інших відходів.

Біографії авторів

Людмила Дем’янівна Ярощук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Євгенія Олександрівна Тюріна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірантка кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Корчак Б. О. Регенерація відпрацьованих мінеральних моторних олив : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.17.07. Львів, 2018. 207 с.

Ковалюк Д. О., Осіпа Р. А., Кондратова В. І. Прийняття рішень в системах керування на основі методів аналізу даних // Вісник НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». Серія: «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». 2021. Вип. 4. С. 30–38. doi: 10.20535/2617-9741.4.2021.248902.

Жученко А. І., Ярощук Л. Д., Попович Н. В., Попович О. В. Задачі автоматизації технологічних процесів при створенні системи ISO // Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2020. Вип. 3. С. 42–51. doi: 10.20535/2617-9741.3.2020.217904.

С. Т. Антипов, А. В. Журавлев, Д. А. Нестеров, А. С. Марухин. Алгоритм управления процессом сушки дисперсных материалов в аппарате с закрученными потоками теплоносителя и СВЧ-энергоподводом // Вестник ВГУИТ. 2015. Вып. 1. С. 86–89.

Сохибов А. Б. Моделирование и оптимизация параметров адсорбции отработанных масел природными сорбентами месторождения Шаршар : дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук : 05.13.01. Душанбе, 2021. 132 с.

Бутенко О. В. Автоматизована система керування установкою піролізу на основі ідентифікації складу твердих побутових відходів : дис. на здобуття наук. ступеня доктора філософії : 151. Одеса, 2021. 161 с.

Жученко О. А. Автоматизація процесів керування екструзією полімерних матеріалів в умовах зміни режимів функціонування : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.07. Київ, 2013. 200 с.

Л. Д. Ярощук, Є. О. Тюріна. Вербальне моделювання мікропроцесів неперервної адсорбційної регенерації олив та мастил» // Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. 2020. Вип. 2. С. 78–88, 2020. doi: 10.20535/2617-9741.2.2020.208058.

Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: справочник / Анисимов И. Г. и др.; под редакцией Школьникова В. М. Москва: Техинформ, 1999. 596 с.

Ярощук Л. Д., Тюріна Є. О. Ієрархія задач керування неперервним процесов адсорбційного відновлення мастильних матеріалів // Вісник Черкаського державного технологічного університету. 2021. Вип. 2, С. 49–62. doi: 10.24025/2306-4412.2.2021.239200.

Кумэ Х. Статистические методы повышения качества. Москва: Финансы и статистика, 1990. 304 с.

Исикава К. Японские методы контроля качества. Москва: Экономика, 1988. 199 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-30

Як цитувати

Ярощук, Л. Д., & Тюріна, Є. О. (2022). Моделювання та керування адсорбційним очищенням олив та мастил у режимі зміни сировини. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (3), 56–68. https://doi.org/10.20535/2617-9741.3.2022.265361

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ