Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод

Автор(и)

  • Валерія Володимирівна Вембер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Олександра Віталіївна Шаблій Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Анастасія Олегівна Бассак Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Денис Ігорович Антоненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254162

Ключові слова:

екологічний моніторниг, супероксиддисмутазна активність, біотестування, пестициди

Анотація

В роботі досліджена можливість використання супероксиддисмутазної активності в якості чутливого тесту на присутність у водному середовищі гербіцидних препаратів з різним механізмом дії. В якості тест-об’єкту була обрана Elodea canadensis Michx. (елодея канадська), оскільки дана рослина протягом усього життєвого циклу занурена у водне середовище, а отже найбільш повно контактує з усіма присутніми у воді токсикантами. Виявлена реакція на вплив досліджених гербіцидів дозволяє рекомендувати розроблений тест при проведенні комплексного моніторингу водних об’єктів.

Біографії авторів

Валерія Володимирівна Вембер, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Олександра Віталіївна Шаблій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студентка факультету біотехнології та біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анастасія Олегівна Бассак, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студентка кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Денис Ігорович Антоненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Студент кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Relyea, R. A. The Impact of insecticides and herbicides on the biodiversity and productivity of aquatic communities / Rick A. Relyea // Ecological Applications. – 2005 – 15(6). – Р. 618-627.

Коваль В. В. Динаміка залишкових кількостей пестицидів у водах сільськогосподарського призначення в умовах Полтавщини / В. В. Коваль, В. О. Наталочка, С. К. Ткаченко, О. В. Міненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 1. – С. 22-26.

Писаренко В. М. Агроекологія / В. М. Писаренко, П. В. Писаренко, В. В. Писаренко. – Полтава, 2008. – 255 с.

Біотестування як метод оцінки якості питних вод // Вісник НАН України. – 2006. – № 10. – С. 54-57.

Ляшенко О. А. Биоиндикация и биотестирование в охране окружающей среды / О. А. Ляшенко. – СПб: ГТУРП, 2012. – 67 с.

Бубнов А. Г. Биотестовый анализ – интегральный метод оценки качества объектов окружающей среды: учебно-методическое пособие / А. Г. Бубнов, С. А. Буймова, А. А. Гущин, Т. В. Извекова; под общей ред. В.И. Гриневича. – Иваново: ГОУ ВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т., 2007. – 112 с.

Vasylkiv O. Yu. Catalase activity as a potential vital biomarker of fish intoxication by the herbicide aminotriazole / Olga I. Kubrak, Kenneth B. Storey, Volodymyr I. Lushchak // Pesticide Biochemistry and Physiology. – 101 (1). – P. 1-5.

Дітяшова І. Г., Вембер В. В. Каталазна активність як індикаторна ознака чутливості тест-рослин до дії гербіцидів // XVIII Міжнар. наук.-практич. конф. «Екологія. Людина. Суспільство» (Київ, 27-29 травня 2015 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – С. 22-23.

Вембер В.В., Дітяшова І.Г. Вплив гербіцидних препаратів на каталазну активність Elodea canadensis Michx. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2016. – № 1 (15). – С. – 55-60.

Demidchik V. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology // Environmental and Experimental Botany. – 2015, V. 109. – P. 212-228.

Weydert Ch. J., Cullen J. J. Measurement of superoxide dismutase, catalase, and glutathione peroxidase in cultured cells and tissue // Nat Protoc. 2010; 5 (1): 51–66. Published online 2009 Dec 17. doi: 10.1038/nprot.2009.197

Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr L. A., Randall R. J. Protein measurement with the Folin phenol reagent // The Journal of Biological Chemistry. – 1952. – V. 193. – P.265-275. DOI: https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)52451-6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Вембер, В. В., Шаблій, О. В., Бассак, А. О., & Антоненко, Д. І. (2022). Використання показника супероксиддисмутазної активності в системі екологічного моніторингу поверхневих вод. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 80–87. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254162

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ