Евристична процедура синтезу системи поділу багатокомпонентних сумішей із використанням нечіткої логіки

Автор(и)

  • Людмила Миколаївна Бугаєва Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Юрій Олександрович Безносик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254158

Ключові слова:

розділення, багатокомпонентна суміш, послідовність поділу, евристичні правила, нечітка логіка

Анотація

Практично в будь-якому хімічному процесі має місце розділення багатокомпонентних сумішей, для чого мають бути обрані методи поділу і встановлена послідовність етапів поділу за умов великої кількості варіантів рішення. На цей час пропонується низка методів синтезу процесів розділення, але кожного разу виникає питання щодо ефективності обраного методу. В представленій роботі пропонується застосувати евристичний підхід із використанням нечіткої логіки, і на прикладі показано його ефективність.

Біографії авторів

Людмила Миколаївна Бугаєва, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Юрій Олександрович Безносик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Seader, J. D., Henley E. J., Separation Process Principles, Wi-ley, New York, 1998. 824 р.

Ernest J. Henley, J. D. Seader, D. Keith Roper, Separation Process Principles, 3rd Edition International Student Version ISBN: 978-0-470-64611-3, 2011 Wiley & Sons, Incorporated, John 936 р.

Warren D. Seider, J. D. Seader, Daniel R. Lewin. Process Design Principles: Synthesis, Analysis, and Evaluation. Wiley: New York. 1999. 824p.

Don W. Green, Marylee Z. Southard. Perry's Chemical Engineers' Handbook, 9th Edition (McGraw-Hill Education: New York, Chicago, San Francisco, Athens, London, Madrid, Mexico City, Milan, New Delhi, Singapore, Sydney, Toronto, 2019). https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071834087 (дата звернення: 19.09.2021).

Комиссаров Ю. А., Гордеев Л. С., Вент Д. П. Химическая технология. Научные основы процессов ректификации. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие. Издательство: Юрайт, 2019. 416 с.

Платонов В. М., Берго Б. Г. Разделение многокомпонентных смесей. М.: Химия, 1965. 368 с.

Петлюк Ф. Б., Серафимов Л. А. Многокомпонентная ректификация. Теория и расчет. М.: Химия, 1983. 304 с.

Викторов В. К. Вертикальная декомпозиция при синтезе ректификационных систем. Теор. основы хим. технол. 2000. Т. 34. № 2. с. 170-177.

Fuzzy Logic Modeling and Observers Applied to Estimate Compositions in Batch Distillation Columns. Mario Heras-Cervantes, Gerardo Marx Chávez-Campos, Héctor Javier Vergara Hernández, Adriana del Carmen Téllez-Anguiano, Juan Anzurez-Marin and Elisa Espinosa-Juárez 2019 DOI: 10.5772/intechopen.83479. https://www.intechopen.com/chapters/65195 (дата звернення: 19.09.2021).

Adriana del Carmen Téllez-Anguiano, Mario Heras-Cervantes, Juan Anzurez-Marín, Gerardo Marx Chávez-Campos and José Antonio Gutiérrez Gnecchi. Mathematical Modelling of Batch Distillation Columns: A Comparative Analysis of Non-Linear and Fuzzy Models.

https://webclass.certifiedtraininginstitute.com/engineering/Mathematical_Modelling_of_Batch_Distillation_Columns.pdf (дата звернення: 19.09.2021).

Lopez-Saucedo, E. S., Grossmann, I. E., Segovia-Hernandez, J. G., & Hernández, S. Rigorous modeling, simulation and optimization of a conventional and nonconventional batch reactive distillation column: A comparative study of dynamic optimization approaches. Chemical Engineering Research and Design. 2016. 111. P. 83–99. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876216300442aya

Floquet P., Pibouleau L., Aly S., Domenech S. Fuzzy heuristic approach for sharp separation sequence synthesis. Computers & Chemical Engineering. 1994. V. 18. P. 785-795.

Kraslawski A. Review of application of various types of uncertainty in chemical engineering. Chem. Eng. Process. 1989. V. 26. P. 185–191. https://doi.org/10.1016/0255-2701(89)80016-9.

Hendry, J. E., Hughes R. R. Generating Separation Process Flowsheets. Chem. Eng. Prog., 1972. N 6. P. 68-71.

Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами Matlab. М. : Горячая линия-Телеком, 2007. 288 с.

Beznosyk Yu., Bugaieva L. An intelligent system for choosing a method of gas purification based on Fuzzy Logic. Збірник наукових статей Восьмої міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії і та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ2020», Київ 19-22 травня 2020 року. Київ, 2020. С.382-388.

Бугаєва Л. М., Безносик Ю. О., Іванов М. В. Можливості нечіткої логіки для рішення технологічних задач на прикладі газотурбінного устаткування. Збірник наукових статей Сьомої міжнародної науково-практичної конференції «Комп'ютерне моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ2019», Київ 6-8 травня 2019 року. Київ, 2019. С. 40-43.

Статюха Г. О., Безносик Ю. О., Бугаєва Л. М. Інтелектуальні системи прийняття рішень при дослідженні та проектуванні хіміко-технологічних процесів. У двох книгах. – Київ: Політехніка, 2004. – 416 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-29

Як цитувати

Бугаєва, Л. М., & Безносик, Ю. О. (2022). Евристична процедура синтезу системи поділу багатокомпонентних сумішей із використанням нечіткої логіки. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (1), 44–54. https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2022.254158

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ