Випарювання рідин при низьких температурах

Автор(и)

  • Ярослав Вячеславович Радовенчик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Тамара Володимирівна Крисенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine
  • Максим Володимирович Побережний Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248947

Ключові слова:

капіляр, концентрати, випаровування, кристалізація, відходи

Анотація

В роботі приведені результати дослідження ефективності використання матеріалів з капілярними властивостями в процесах інтенсифікації випаровування для концентрування чи кристалізації розчинів. Показано, що вже при температурах довкілля близьких до 0 °С спостерігається значне прискорення процесу випаровування при використанні простого інтенсифікатора у вигляді смужок тканини. Відмічено зниження ефективності інтенсифікатора при підвищенні температури рідкої фази  при постійній температурі навколишнього середовища. Досліджено умови ефективного використання матеріалів з капілярними властивостями в досить перспективних для впровадження в промислових масштабах простих за конструкцією, низьких за загальною вартістю процесу обробки води,  без значних затрат енергії установках для  концентрування чи кристалізації розчинів.

Біографії авторів

Ярослав Вячеславович Радовенчик, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тамара Володимирівна Крисенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Максим Володимирович Побережний, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Поворов А. А. Выпарные аппараты с рекомпрессией водяного пара – энергосберегающая технология и оборудование (ЭСВА) / А. А. Поворов, В. Ф. Павлова, Н. В. Корнилова, Н. А. Шиненкова. URL: http://www.zaobmt.com/index.php/articles/153-vacuum-evaporator-article.html (дата звернення 24.01.2019).

Белобаба А. Г. Выделение хлорида натрия из растворов минерализации экзометаболитов человека и растительных отходов применительно к замкнутым экосистемам / А. Г. Белобаба, А. И. Маслий, А. А. Гусев. Химия в интересах устойчивого развития. - 2013. - №3. - С. 291-297.

Гомеля М. Д. Інтенсифікація низькотемпературного випарювання рідин / М.Д. Гомеля, Я.В. Радовенчик, М.В. Побережний. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – 2019. – №2. – С. 86-91.

Михайловська М.В. Знешкодження екологічно-небезпечних рідких відходів коксохімічних виробництв: автореф. дис. … канд. техн. наук: 21.06.01. Київ: НТУУ "КПІ", 2009. 21 с.

Кисеев В. М. Тепломассоперенос и фазовые превращения в мелкопористых капиллярных структурах: автореф. дисс. … док. физ.-мат. наук. 01.04.14. Екатеринбург, 2001. 43 с.

Радовенчик Я. В. Використання матеріалів з капілярними властивостями в процесах зневоднення осадів та очищення води: автореф. дис. … канд. техн. наук: 21.06.01. Київ: НТУУ «КПІ», 2013. 23 с.

Радовенчик Я. В. Основні закономірності руху рідин в капілярних матеріалах / Я. В. Радовенчик, М. Д. Гомеля. Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - №2. - С. 31-34.

Радовенчик Я. В. Волокнисті матеріали в процесах захисту гідросфери від забруднення. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 141 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Радовенчик, Я. В., Крисенко, Т. В., & Побережний, М. В. (2021). Випарювання рідин при низьких температурах. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 74–81. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248947

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ