Відмовостійка система керування процесом формування вуглецевих виробів

Автор(и)

  • Людмила Костянтинівна Жученко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248878

Ключові слова:

відмовостійка система, вуглецеві вироби, керування, алгоритм керування, якість керування

Анотація

У статті розроблений метод синтезу відмовостійкої системи керування циклічним процесом формування вуглецевих виробів, яка враховує похибки керування, що виникають із-за несправностей регулювальних органів в умовах дії невідомих збурень. З урахуванням циклічності технологічного процесу, що розглядається, при синтезі системи керування використаний метод керування з ітераційним навчанням. Даний метод розглядає циклічні процеси на основі 2-вимірної моделі (2D-модель). Запропонований алгоритм керування  гарантує збіжність процесу керування до завдання як у часі, так і на кожному циклі роботи для того, щоб забезпечити потрібну якість керування навіть в умовах дії невідомих збурень та похибок у реалізації керування регулювальними органами. Синтез системи керування здійснюється на основі розв’язання системи лінійних матричних нерівностей.

Біографія автора

Людмила Костянтинівна Жученко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Аспірантка кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Жученко О.А., Коротинський А.П., Хібеба М.Г. Математичне моделювання енергоємних технологічних процесів вуглеграфітового виробництва [текст] : монографія. –К.:КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 344 с.:іл. – 300 прим.

Карвацький А. Я. Теоретичні та експериментальні дослідження теплоелектричного та механічного стану високотемпературних агрегатів [Текст] : моногр. / А. Я. Карвацький, Є. М. Панов, С. В. Кутузов та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 352 с.: іл.

Хібеба, М. Г. Автоматизація процесу керування формуванням вуглецевих виробів : дис. … д-ра філософії : 151- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Хібеба Микола Григорович. – Київ, 2020. – 163 с.

Санников А. К. Производство електродной продукции [Текст]/ А. К. Санников, А. Б. Сомов, В. В. Ключников и др. – М.: Металлургия, 1985. – 129 с. – Библиогр.: 21 назв. – 1230 экз. УДК 621.3.035.2

Чалых Е. Ф. Оборудование електродных заводов : учеб. Пособие [для вузов] / Е. Ф. Чалых. – М. : Металлургия, 1990. – 238 с.

Шулепов С. В. Физика углеграфитовых материалов [Текст]/ С. В. Шулепов. – М-во просвещения РСФСР. – Челябинск : ЧГПИ, 1968. – 342 с. : граф., табл. ; 22 см. – Библиогр.: с. 319-339 (844 назв.). УДК 661.672.

Zhou, D. H.; Frank, P. M. Fault diagnosis and fault tolerant control. IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 1998, 34 (2), 420-427.

Li, L.; Zhou, D. Fast and robust fault diagnosis for a class of nonlinear systems: detectability analysis. Comput. Chem. Eng. 2004, 28, 2635-2646.

Zhang, X.; Parisini, T.; Polycarpou, M. M. Adaptive fault-tolerant control of nonlinear uncertain systems: an information-based diagnostic approach. IEEE Trans. Autom. Control 2004, 49 (8), 1259-1274.

Yang, G.-H.; Wang, J. L.; Soh, Y. C. Reliable H¥ controller design for linear systems. Automatica 2001, 37, 717-725.

Yang, Y.; Yang, G.-H.; Soh, Y. C. Reliable control of discretetime systems with actuator failure. IEE Proc.-D: Control Theory Appl. 2000, 147 (4), 428-432.

Wu, H.-N.; Zhang, H.-Y. Reliable mixed L2/H fuzzy static output feedback control for nonlinear systems with sensor faults. Automatica 2005, 41, 1925-1932.

Scenna, N. J. Some aspects of fault diagnosis in batch processes. Reliab. Eng. Syst. Saf. 2000, 70, 95-110.

Gao, F.; Yang, Y.; Shao, C. Robust iterative learning control with applications to injection molding process. Chem. Eng. Sci. 2001, 56, 7025-7034.

Gorinevsky, D. Loop shaping for iterative control of batch processes. IEEE Control Syst. Mag. 2002, 22 (6), 55-65.

Xiong, Z.; Zhang, J. Product quality trajectory tracking in batch processes using iterative learning control based time-varying perturbation models. Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42 (26), 6802-6814.

Yu, L. An LMI approach to reliable guaranteed cost control of discrete-time systems with actuator failure. Appl. Math. Comput. 2005, 162, 1325-1331.

Y.Shen, L.Wang, J.Yu, R.Zhang, F.Gao. A hybrid 2D fault-tolerant controller design for multi-phase batch processes with time delay. Journal of Process Control 69 (2018) 138-157.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Жученко, Л. К. (2021). Відмовостійка система керування процесом формування вуглецевих виробів. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 22–29. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248878

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ