Математична модель статики процеса нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних вод

Автор(и)

  • Анатолій Іванович Жученко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Руслан Адольфович Осіпа Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  • Людмила Володимирівна Осіпа Національний транспортний університет, Україна
  • Дмитро Олександрович Ковалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248873

Ключові слова:

сірчанокислі залізовмісні стічні води, нейтралізація, структурно-параметрична схема системи керування

Анотація

Розглянуто особливості процесу нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних вод. Виділення етапів процесу нейтралізації стічних вод з даним видом забруднення дозволило отримати математичні залежності pH від дози реагенту і таким чином побудувати математичну модель статики даного процесу, після аналізу якої була розроблена структурно-параметрична схема системи керування процесом нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних вод.

Біографії авторів

Анатолій Іванович Жученко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Руслан Адольфович Осіпа, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Людмила Володимирівна Осіпа, Національний транспортний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету

Дмитро Олександрович Ковалюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Ruslan A. Osipa, Statics Simulation of the Buffer Wastewater Neutralization Process. International Journal of Engineering and Manufacturing, Vol. 4, No. 9, pp. 1-14, July 2019, DOI: 10.5815/ijem.2019.04.01.

Долина Л.Ф. Современная техника и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых металлов: Монография. – Дн-вск.: Континент, 2008. 254 с. ISBN 966-8737-53-7

Гордин И.В., Манусова Н.Б., Смирнов Д.Н. Оптимизация химико-технологических систем очистки промышленных сточных вод. Ленинград: Химия, 1977. 177 с.

Смирнов Д.Н., Манусова Н.Б. Автоматическое регулирование процессов нейтрализации сточных вод травильных отделений металлургических заводов. Москва: Химия, 1971. 120 с.

Anatolii I. Zhuchenko, Liudmyla V. Osipa, Evgeniy S. Cheropkin, Design Database for an Automated Control System of Typical Wastewater Treatment Processes. International Journal of Engineering and Manufacturing (IJEM), Vol.7, No.4, pp.36-50, 2017. DOI: 10.5815/ijem.2017.04.04.

Запольський А. К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод [Текст] : підручник для студ. хіміко-технол. і екол. спец. ВЗО / Укл. А. К. Запольський, Н. А. Мішкова-Клименко, І. М. Астрелін, М. Т. Брик. – К.: «Лібра», 2000. – 552 с. – ISBN 966-7035-28-Х

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Як цитувати

Жученко, А. І., Осіпа, Р. А., Осіпа, Л. В., & Ковалюк, Д. О. (2021). Математична модель статики процеса нейтралізації сірчанокислих залізовмісних стічних вод. Вісник НТУУ “КПІ імені Ігоря Сікорського”. Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, (4), 15–21. https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2021.248873

Номер

Розділ

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ