Вплив швидкості фільтрування води на ефективність її знекиснення на залізовмісткому редокситі

Автор(и)

  • Микола Дмитрович Гомеля Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Андрій Вадимович Голяка

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2021.228139

Анотація

Проведено дослідження по визначенню ефективності залізовмістних редокситів на ефективність знекиснення води. В процесі дослідження визначали залежність ефективності знекиснення води від швидкості фільтрування. Швидкість фільтування змінювали в діапазоні від 5 до 25 м/год. При цьому визначали залишковий вміст кисню та вміст розчиненого заліза у воді. Було показано що із збільшенням швидкості фільтрування у вказаних межах залишкова концентрація кисню зростає від 0,1-0,2 мг/дм3 до 0,9-1,0 мг/дм3 . Залишковий вміст кисню залежить не лише від швидкості фільтрування, але і від реакції середовища. Відмічено зростання залишкової концентрації кисню при підвищенні рН середовища від 6,7 до 10,0. Залишковийвміст заліза мало залежить як від швидкості фільтрування, так і від реакції середовища і у всіх випадках не перевищував 0,2 мг/дм3. В даній роботі розчинення заліза в цілому визначалося попередньою підготовкою до роботи залізовмістного редокситу.

При використанні у схемі установки крім колонки із залізовмістким редокситом  також колонки із катіонітом КУ-2-8 у Na формі відмічено практично повне вилучення іонів заліза із води та натрійкатіонне пом’якшення водопровідної води. В разі використання натрійкатіонованої води вилучення заліза із води буде спостерігатись протягом тривалого часу,  враховуючи низьку концентрації іонів заліза у воді та високу ємність катіоніту по іонах заліза. Крім того сорбовані іони заліза (ІІ) на катіоніті окислюються залишками кисню до заліза (ІІІ). Останні, при підвищених рН гідролізуються, що причиною відновлення ємност-і катіоніту по двохвалентних катіонах заліза.

У випадку, коли після колонки із залізовмісним редокситом використовували аніоніт АВ-17-8 у сульфітній формі було досягнуто повного вилучення кисню з води. Враховуючи те, що концентрація кисню у воді при застосуванні залізовмісного композиту знижувалась у 10-40 разів, то і навантаження на аніонообмінний редоксит знизиться пропорційно, а це значить, що в такійже пропорції зросте тривалість фільтроциклу аніонообмінного редокситу.

Біографії авторів

Микола Дмитрович Гомеля, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Андрій Вадимович Голяка

Аспірант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ