Протікання процесів корозії в демінералізованому водному середовищі в присутності клітин бактерій

Автор(и)

  • Валерія Володимирівна Вембер Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Юлія Вікторівна Носачова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Тетяна Андріївна Левчук
  • Микола Миколайович Космина

DOI:

https://doi.org/10.20535/2617-9741.4.2020.219784

Ключові слова:

швидкість корозії, вуглецева сталь, інгібітори, метали, фосфонові кислоти, мікроорганізми

Анотація

Вивчено вплив іонів перехідних d-металів (Zn2+ та Cr3+) окремо та в композиції з антискалантами – оксиетилендифосфоновою кислотою (ОЕДФК) та нітрилотриметилфосфоновою кислотою (НТМФК), на протікання біологічної корозії  в демінералізованних водних середовищах. Показано, що присутність мікроорганізмів має суттєвий вплив на процеси корозії, модифікуючи протикорозійний ефект йонів перехідних металів та змінюючи навіть напрямок протікання корозійних процесів. Діапазон коливань ступеню захисту від корозії в присутності бактерій роду Pseudomonas виявився більшим, ніж для бактерій роду Bacillus, але для обох штамів динаміка захисного ефекту характеризувалася значними змінами (зменшенням, а згодом – поступовим збільшенням ступеню захисту від корозії). Найбільша інтенсивність корозійних процесів у випадку додавання до модельного середовища бактеріальних клітин в композиції з протикорозійними агентами, зареєстрована протягом першого тижня взаємодії, тоді як в подальшому їхній рівень знижувався і спостерігався навіть незначний захисних ефект, який не перевищував 36%, а в більшості випадків залишався на рівні 5-15%. Виявлено,  що протикорозійні композиції, до складу яких входила НТМФК викликали більш значне підвищення рівня корозії в модельному середовищі в присутності мікроорганізмів.

Біографії авторів

Валерія Володимирівна Вембер, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Юлія Вікторівна Носачова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Тетяна Андріївна Левчук

Магістрант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Микола Миколайович Космина

Магістрант кафедри екології та технології рослинних полімерів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Посилання

Shabliy T., Nosachova J., Radovenchik Y., Vember V. Study of effectiveness of heavy metals ions as the inhibitors of steel corrosion. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017. 4/12 (88). P. 10-16. doi: 10.15587/1729-4061.2017.106974.

Гомеля М. Д., Носачова Ю. В. Створення добавок для забезпечення ресурсозбереження в системах охолодження. Наукові вісті НТУУ, 2004. №5. С. 101 – 105.

Gomelya, N. D., Shabliy, T. A., Trohymenko, A. G., & Shuryberko, M. M. (2017). New inhibitors of corrosion and depositions of sediments for water circulation systems. Journal of Water Chemistry and Technology, 39(2), 92-96. doi:10.3103/S1063455X17020060.

Vorobyova, V., Chygyrynets’, O., Skiba, M., Trus, I., & Frolenkova, S. (2018). Grape pomace extract as green vapor phase corrosion inhibitor. Chemistry and Chemical Technology, 12(3), 410-418. doi:10.23939/chcht12.03.410.

Popoola L. T. Organic green corrosion inhibitors (OGCIs): a critical review. Organic green corrosion inhibitors (OGCIs): a critical review // Corrosion Reviews. – 2019. – Vol. 37, Iss. 2. – P. 71-102. doi:10.1515/corrrev-2018-0058.

Shaban H. I. Corrosion inhibition in a cool-water system. Coros. Prev. and Contr. 1992. V. 39, № 1.– P. 9–12.

Тыр С. Г., Бобошко З. А., Глушко И. Д. Оценка эффективности ингибиторов в средах оборотного водоснабжения. Защита мет., 1993.Т. 29, № 1.С. 158–160.

Кузнецов Ю. И. Механизм действия комплексонатных ингибиторов коррозии металлов. Коррозия и защита мет. Тез. докл. 12 Пермь, окт., 1990. С. 101.

Кузнецов Ю. И., Трунов Е. А., Розенфельд И. Л. Исследование фосфорсодержащих соединений в качестве ингибиторов коррозии металлов в системах промышленного водоснабжения. Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности. М, 1980. № 7. С. 5–7.

Вембер В. В., Носачова Ю. В. Вплив йонів перехідних d-металів на динаміку виживання мікроорганізмів в присутності фосфонових кислот // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження», 2018. – № 1. – С. 72–77. DOI: 10.20535/2306-1626.1.2018.143384.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Номер

Розділ

ЕКОЛОГІЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ