DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.2.2020.208053

Gause's principle against Dennis Meadow’s

Oleksandra Shabliy, Dmytro Sidorov, Ludmila Huryeva, Mykola Glushchenko

Анотація


Дж. Форрестер прогнозувал загальний системний колапс популяції на прикладі глобальної моделі існування людства. В альтернативу, глобальні ідеї Дениса Медоуза та Йогена Рандеса щодо сталого розвитку та стабільного майбутнього можуть бути перенесені на більш прості системи, наприклад, моделі співіснування двох видів. Таким чином, за аналогією, можна показати можливість існування конкуруючих популяцій у метастабільних умовах на простих прикладах, на кшталт моделі Лотки та Вольтерри.

Дія принципу Гаузе відбувається і за умови вельми незначної, можливо у частки відсотків, різниці у умовах їснування популяцій (коефіцієнтах впливу). Таким чином, будь-які вельми незначні переваги у конкурентній боротьбі двох популяцій з часом неминуче призводять до вимирання однієї з них.

Проте, показано, що принцип Гаузе можливо порушити. Наприклад, вирівнювання кількості особи однієї популяції до рівня іншої можливо вже тільки за умови зміни співвідношення факторів народжуваності і смертності.

Збалансована конкуренція призводить до поступового вимирання обох популяцій. Отже, якщо цей процес рівномірний, то він буде відбуватися дуже довго, сповільнюючись у часі, допоки ресурсна база не буде відповідати чисельності обох популяцій.

Проте, таких сталих умов конкурування у природі не буває і будь-яка флуктуація умов співіснування популяцій миттєво запускає у дію закон Гаузе.

Підтверджено, що можлива ситуація конкуренції з балансуванням, хоч вона ситуативно і обмежена у часі. Режим балансування може бути подовжено у часі за умови моніторингу та керування умовами співіснування популяцій. Таким чином, балансування є аналогом стабільності у висновках Дениса Медоуза щодо глобальних систем.


Ключові слова


принцип Гаузе; популяція; конкуренція; екологічна система; балансування; сталий розвиток

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


В. Петти В., Смит А., Рикардо Д. Антология экономической классики // Сост., авт. предисл. И.А. Столяров. Москва: Эконом. ключ, 1993. 475 с. Т.2. с. 5 - 136.

Горелов А.А. Концепции современного естествознания // М.: Издательский центр «Академия», 2006. 205 с.

Volterra V. Variazone e fluttuazini del numero d’individui in specie animali conviventi // Mem. Accad. naz. Lincei. Ser. 6, 1926.

Volterra V. Lecóns sur la théorie mathematique de la lutte pour la vie. P.:Gauthiers-Villars, 1931

Darwin C.R. On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. London: John Murray. 1859 http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F373&viewtype=image&pageseq=1

Колмогоров А.Н. Качественное изучение математических моделей динамики популяций // Пороблемы кибернетики. Віп. 25. М.: Наука, 1972. С. 100 – 106.

Базыкин А.Д. “Биофизика взаимодействующих популяций” // М.: Наука, 1985, 264 с.

MacArthur, Robert H. Graphical analysis of ecological systems. In Some mathematical questions in biology // Foreword by Murray Gerstenhaber, 1970. p. 61–72. Providence, RI: American Mathematical Society

Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рендерс Й. За пределами роста: предотвратить глобальную катастрофу, обеспечить устойчивое будущее / пер. с англ. М.: Прогресс, 1994. 304 с.

Медоуз Д.Х., Медоуз Д. Л., Рендерс Й., Беренс В. В. Пределы роста / пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1999. 201 с.

Donella H. Meadows; Jorgen Randers; Dennis L. Meadows; William W. Behrens // The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. 1. Universe Books, 1972. 211 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)