DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2020.207970

Нові тенденції в методології дослідження стану складних систем картонно-паперового виробництва

Віктор Григорович Плосконос

Анотація


Розроблено методологію,  яка дозволяє передбачити значення параметрів оптимізації у станах (точках факторного простору), що не досліджувалися в процесі проведення експерименту. Моделювання відбувається на базі комплексу адекватних математичних моделей, які створені на основі попередньо проведених експериментальних досліджень. Моделюванню піддаються  процеси екстракції водорозчинних органічних речовин із волокнистих напівфабрикатів в процесах виробництва паперу та картону з мінімальним споживанням свіжої води.


Ключові слова


методологія; математичні моделі; адекватність моделей; моделювання; виробництво паперу та картону; органічні водорозчинні речовини

Повний текст:

PDF

Посилання


Кикоть В.С., Плосконос В.Г. Идентификация характеристик сложных проектируемых систем с использованием самоорганизации и топологического метода анализа. Автоматика, 1986. №3, С. 34-42.

Ивахненко А.Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. К.: “Техника”, 1976. 311 с.

Плосконос В.Г. Використання комп’ютерних технологій в розробці планів експериментальних досліджень складних технологічних систем виробництва паперу та картону//Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2018. № 21(61). Т.3. С.50-54. DOI: 10.25313/2520-2057-2018-21-4428.

Плосконос В. Г. Синтез математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій з метою прогнозування рівнів забруднення водопотоків технологічних систем виробництва паперу та картону //Міжнародний науковий журнал "Інтернаука", 2019. № 12(74), С.34-38. DOI: 10.25313/2520-2057-2019-12-5186.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)