DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019.171191

Використання методу групового врахування аргументів для розроблення інформативних планів експерименту в дослідженні систем виробництва паперу та картону

Віктор Григорович Плосконос, Ольга Сергіївна Якименко

Анотація


З метою розроблення матриці експерименту використано критерії та спеціальне  програмне забезпечення методу групового врахування аргументів (МГУА), що забезпечує максимальну інформативність та шумостійкість експериментальних досліджень процесу екстракції водорозчинних органічних речовин із волокнистих напівфабрикатів під час виробництва паперу та картону з мінімальним споживанням свіжої води.


Ключові слова


матриця експерименту; критерії максимальної інформативності; система водокористування; виробництво паперу та картону; органічні водорозчинні речовини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Плосконос В. Г. Аналіз стану систем картонно-паперового виробництва з мінімальним споживанням свіжої води //Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2017.- №15(37)., т.1, с.52-55. DOI: 10.25313/2520-2057-2017-15-3055;

Плосконос В. Г Використання топологічного методу для відображення структурних аспектів складних технологічних систем //Міжнародний науковий журнал "Інтернаука".- 2017 - № 17(39),т.1, с. 66-69, DOI:10.25313/2520-2057-2017-17-3161.

Плосконос В. Г. Процес накопичення водорозчинних мінеральних і органічних речовин в системах оборотного водокористування - як об’єкт моделювання //Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". - 2018. - № 6(46 ),т.1, с. 39-43.

Кикоть В.С., Плосконос В.Г. Идентификация характеристик сложных проектируемых систем с использованием самоорганизации и топологического метода анализа. - Автоматика, 1986, №3, с.34-42.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)