DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019.171044

Переваги застосування гранульованих органо-мінеральних добрив пролонгованої дії

Я. Г. Гоцький, Андрій Романович Степанюк

Анотація


Розглянуто необхідність використання комплексних органо-мінеральних добрив з заданим складом компонентів, який визначається аграрними та кліматичними умовами вирощування сільськогосподарських культур. Обґрунтовано можливості застосування нових корисних компонентів у складі гранульованого органо-мінерального добрива пролонгованої дії і визначено корисні властивості кожного компоненту.


Ключові слова


granule; composition; organic-mineral fertilizers; resource conservation; yield; prolonged action.

Повний текст:

PDF

Посилання


Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні-липні 2018 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt0718_u.htm (дата звернення 20.03.19).

Земельний фонд України станом на 1 січня 2016 року та динаміка його змін у порівнянні з даними на 1 січня 2015 року [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://land.gov.ua/info/zemelnyi-fond-ukrainy-stanom-na-1-sichnia-2016-roku-ta-dynamika-ioho-zmin-u-porivnianni-z-danymy-na-1-sichnia-2015-roku/(дата звернення 01.02.19).

Корнієнко Я. М., Степанюк А. Р. Створення гуміново-мінеральних добрив для забезпечення екологічної рівноваги // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження – 2008. – № 2, с. 48 – 52.

Ходаківська О. В., Корчинська С. Г., Матвієнко А. П. Економічні проблеми відтворення родючості ґрунтів // Вісник аграрної науки. – 2017. – № 12, с. 71 – 75.

Гаврилюк В.А. Органо-мінеральні добрива – комплексне вирішення використання сировинних ресурсів / Гаврилюк В.А., Демчук С. М. // Agroecological journal – 2013. – №. 4, с. 78 – 81.

PlantFeed – Mineral and organic fertilizer. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://plantfeed.biz/uk/ (дата звернення 20.03.19).

Kornienko Y.M., Hayday S.S., Liubeka A.M., Martynyuk O.V. (2016), Kinetic laws of the process of obtaining complex humic-organic-mineral fertilizers in the fluidized bed granulator, Ukrainian Food Journal, 5(1), рр. 144 – 154.

Удобрения контролируемого и пролонгированного действия. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://infoindustria.com.ua/udobreniya-kontroliruemogo-i-prolongirovannogo-deystviya/ (дата звернення 20.03.19).
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)