DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019.171042

Очищення води коагулянтами, отриманими з відходів алюмінієвих виробництв

Микола Дмитрович Гомеля, Тамара Володимирівна Крисенко, Ігор Вячеславович Бєлов

Анотація


Перевірена ефективність коагулянтів, що були отримані з відходів алюмінієвих виробництв, до складу шламу яких входять сполуки алюмінію і заліза, дією на них сірчаної та соляної кислот. Досліджено процеси освітлення та знебарвлення води синтезованими коагулянтами на прикладі модельних розчинів бентоніту та гумату натрію в залежності від дози коагулянту при відстоюванні та фільтруванні.


Ключові слова


коагулянт; фільтрування; відстоювання; освітлення; знебарвлення

Повний текст:

PDF

Посилання


Гетманцев С.В. Очистка сточных вод с применением алюмосодержащих коагулянтов / С.В. Гетманцев, А.В. Сычёв, Г.Б. Рашковский // Цветная металлургия. – 2005. - № 10. – С. 19 -22.

Васильева Е.С. Коагулянты в процесах водоочистки / Е.С. Васильева, И.И. Волкова, Н.А. Тимашева // Успехи в химии и химической технологи. – 2005. – 19, № 6. – С. 10 - 11.

Шаблій Т.О. Синтез коагулянтів для інтенсифікації процесів освітлення води / Т.О. Шаблій // Восточно-европейский журнал передових технологий. – 2012. - № 5/6(59). – С. 23 – 28.

Шаблій Т.О. Розробка коагулянтів для інтенсифікації освітлення стічних вод картонно-паперових виробництв / Т.О. Шаблій // Восточно-европейский журнал передових технологий. – 2013. - № 1/6(61). – С. 41 – 44.

Гетманцев С.В. Применение коагулянтов на российских водопроводах / С.В. Гетманцев // ЭКВАТЭК – 2006: 7-й международный конгресс “Вода: экология и технология”. - Москва, 2006. – С. 166.

Харитонов А.С. Повышение эффективности коагуляционной очистки воды с использованием нових типов флокулянтов и коагулянтов / А.С. Харитонов // Энергосбережение в Саратовской области. – 2005. - № 2. – С. 25-28.

Лурье Ю.Ю. Химический анализ производственных сточных вод / Ю.Ю. Лурье, А.И. Рыбникова. – М.: Химия, 1974. – 335 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)