DOI: https://doi.org/10.20535/2617-9741.1.2019.170883

Аналіз впливу шару накипу на коефіціент теплопередачі у горизонтальному кожухотрубному теплообміннику

Ірина Олександрівна Казак

Анотація


У статті досліджено вплив товщини шару накипу у горизонтальному кожухотрубному теплообміннику на коефіцієнт теплопередачі від гарячої до холодної води. Розглядаються питання утворення шару накипу на поверхнях теплообмінного обладнання, види накипу та методи боротьби з накипом. За результатами розрахунків лінійних коефіцієнтів теплопередачі горизонтального кожухотрубного теплообмінника при протитечії гарячої води в трубках без шару накипу і з урахуванням змінної товщини накипу з часом проведений аналіз ефективності теплопередачі по довжині апарату.

Ключові слова


кожухотрубний теплообмінник; накип; протитечія; трубна поверхня; теплопередача.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрюшенко А.И. Теплофикационные установки и их использование / А.И. Андрюшенко, Р.З. Аминов, Ю.М. Хлебалин. М.: Высш. школа, 1989. – 256 с.

Исаченко В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. М.: Энергоиздат, 1981. – 415 с.

Кожухотрубный (кожухотрубчатый) теплообменник. Устройство и принцип работы [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.teploobmenka.ru/oborud/art-shelltube/

Типы кожухотрубных теплообменников, их основные узлы [Електронний ресурс]. Режим доступа: http://chhmt.org.ru/uchebnik/TOO/430.php

Защита от накипи теплообменного и массообменного оборудования [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.plasma.com.ua/energy_saving_technologies/hydroflow/product3.html

Самоочистка теплообменников [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://aqua-therm.ru/articles/articles_288.html

Грицай В.І. Мінімізація енергетичних затрат у кожухотрубних теплообмінниках з парорідинними теплоносіями [Електронний ресурс] / В. І. Грицай, Я. П. Юсик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2003. – № 488. – С. 252-262. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/9745

Умягчитель воды “Рапресол” для защиты от накипи кожухотрубных теплообменников [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://annufa.ru/communhoz.html

Дебаркадер Л.А. Борьба с накипью ультразвуком и электромагнитными импульсами. [Електронний ресурс] / Л.А. Дебаркадер // Интересности и Полезности на Интереско.инфо. Режим доступу: http://interesko.info/borba-s-nakipyu-ultrazvukom-i-elektromagnitnymi-impulsami/

Галковский В.А. Анализ снижения коэффициента теплопередачи теплообменных аппаратов вследствие загрязнения поверхности [Електронний ресурс] / В.А. Галковский, М.В. Чупова // Интернет-журнал “Науковедение” Том 9, №2 (2017). Режим доступу: https://naukovedenie.ru/vol9-2-technics.php

Волк Г.М. Исследование эффективности ультразвукового метода снижения скорости образования накипи в паяных пластинчатых теплообменниках [Електронний ресурс] / Г.М. Волк, В.З Галутин, В.П. Мелихова, В.П. Фролов, С.Н. Щербаков // АВОК. Режим доступу: https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2002

Виноградов С.Н. Выбор и расчет теплообменников: учебн. пособ. / С.Н. Виноградов, К.В. Таранцев. Пенза.: Пензхиммаш, 2001. – 100 с.

Коваленко І.В. Розрахунки основних процесів, машин та апаратів хімічних виробництв. Навчальний посібник / І.В. Коваленко, В.В. Малиновський. – К: Норіта-плюс, 2006. – 212 с.

Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А.Г. Касаткин. – М.: Химия, 1973. – 752 с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)