DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143427

Алгоритм формування оптимальної структури модуля фільтрів в процесі очищення питної води

Михайло Володимирович Коржик, Богдан Іванович Шух

Анотація


Розглянуто науково-практичну проблему нормування хімічних показників якості води, а саме концентрацій натрію, кальцію, магнію, калію на виході з фільтрів, яка в свою чергу є складовою схеми технологічного процесу очищення питної води. Запропоновано алгоритм формування оптимальної структуру модуля іонообмінних фільтрів та структура системи керування, що реалізує цей алгоритм.

Ключові слова


питна вода; водопідготовка; іонообмінний фільтр; система керування

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості / Національний стандарт України. – Київ: МінЕкономРозвитку України, 2014. – 30 с.

Basic water treatment / Chris Binnie and Martin Kimber. – London: ICE Publishin, 2013. – 280 p.

Одинцов К. Ю., Соболь А. С., Гофман И. Н. Гидродинамические способности работы ионитовых фильтров / Труды МИТХТ. – М., 1974. – Т. 4. – Вып. 1. – С. 45–47.

Соболь А. С., Комарова И. В., Одинцов К. Ю. [и др.] Применение математической модели для расчета промышленного ионообменного фильтра / Труды МИХТХТ. – М., 1975. – Т. 5. – Вып. 1. – С. 185–189.

Основы расчета и оптимизации ионообменных процессов / Сенявин М. М., Рубинштейн Р. Н., Веницианов Е. В. [и др.] – М: Наука, 1972. – 175 с.

Закова И. М., Комарова И. В., Одинцов К. Ю., Лебедев В. Ю. Моделирование технологических процессов в ионитных фильтрах // Теплоэнергетика. – 1983. – № 7. – С. 13–16.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)