DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143402

Напірний ящик з повітряною подушкою як об’єкт керування напором маси

Анатолій Іванович Жученко, Микола Соловейович Піргач, Ярослав Юрійович Жураковський

Анотація


Розроблено математичну модель напірного ящика із повітряною подушкою як об’єкта керування напором маси, яку пропонується використати для аналітичного конструювання мікропроцесорного регулятора напору маси.

Ключові слова


папероробна машина; напірний ящик з повітряною подушкою; істина і апроксимована перехідні функції каналу керування напором маси

Повний текст:

PDF

Посилання


Жученко, А. І. Неперервні форми представлення напірних ящиків з повітряною подушкою [Текст] // А. І. Жученко, М. С. Піргач, Я. Ю. Жураковський. – Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження», 2016. № 1 (15), – С. 123 – 127. : іл. – Бібліогр.: С. 126.

Жученко, А. І. Автоматичне керування напірними ящиками паперо- і кортоноробних машин [Текст]: монографія/ А. І. Жученко, М. С. Піргач, М. З. Кваско. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. – 232 с. Бібліогр.: С. 215-229. – 200 пр. – ISBN 978-966-2425-34-5

Жученко А. І. Аналітичне конструювання дискретних регуляторів [Текст]: монографія/ А. І. Жученко, Л. Р. Ладієва, М. С. Піргач. – К.: Аграр Медіа Груп, 2014. – 268 с. Бібліогр.: С. 262. – 200 пр. – ISBN 978-617-646-275-0

Кваско М. З. Математичне моделювання та ідентифікація одно- і багатовимірних систем [Текст]: навч. посіб. / М. З. Кваско, Л. Р. Ладієва, М. С. Піргач. – К.: НТУУ «КПІ», 2006 – 308с. Бібліогр.: С.277 – 278. –200 пр. –ISBN 966-622-211-6.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)