DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143398

Експериментальна оцінка адсорбційних властивостей трепелу Коноплянського родовища Кіровоградської област

Василь Васильович Клименко, Алла Петрівна Мартиненко, Н. В. Ковальчук

Анотація


В статті розглядаються результати експериментальних досліджень адсорбційних властивостей природного трепелу Коноплянського родовища: водопоглинання та сорбційної активності у кислому середовищі. Експерименти проводилися як з природним трепелом, так і його зразками з домішками соломи і рідкого скла, оцінювався також вплив на досліджувані об’єкти умов термічної обробки. Отримані результати порівнювалися з аналогічними для зразків з активованого вугілля.

Вияснено, що підвищення температури від 600 °С до 800 °С збільшує водопоглинання та загальну пористість термічно оброблених зразків в півтора рази, зразки з добавками соломи мають більшу пористість, але навіть при цьому вона менша пористості активованого вугілля майже в два рази.

Визначено, що сорбційна активність природного трепелу в кислому середовищі в 1,3 рази краща, ніж активованого вугілля. Додавання до природного трепелу рідкого скла в межах досліджених пропорцій покращило зчеплення частинок трепелу при виготовленні зразків, підвищило їх твердість після термічної обробки, але зменшило адсорбційну здатність порівняно зі зразками без домішок і термічної обробки.

Зроблено висновок про перспективність застосування трепелу Коноплянського родовища для виготовлення якісних фільтрувальних матеріалів водоочисних систем, але для розробки технології їх виробництва потрібні додаткові експериментальні дослідження.

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко В.В., Ковальчук Н.В., Кравченко В.І. Експериментальна оцінка ефективності регенерації картриджів побутових фільтрів доочистки питної води [Текст] /В.В.Клименко,Н.В.Ковальчук, В.І. Кравченко //Збірник наукових праць КНТУ. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація.–2017.-вип.30 - С.76-83.

Електронний ресурс http://www.trepel.com.ua

Weismantel G. What’s new in sewage sludge separation and processing? / Filtration and Separation, 38 (5), -2001. - р. 22–25.

M. Mota, J.A. Teixeira, W.R. Bowen, A. Yelshin. Interference of coarse and fine particles of different shape in mixed porous beds and filter cakes /Minerals Engineering,16 (2003), р. 135–144.

Talip, Z., Eral, M., Hiçsönmez, Ü. (2009). Adsorption of thorium from aqueous solutions by perlite. Journal of Environmental Radioactivity, vol. 100, p. 139-143.

Анисимов В.С., Мартынов П.Н., та інш. Исследование возможности применения трепела для очистки водных сред. /Энерготехнологии и ресурсосбережение, 2010-№1.-С.62-66.

Чан Туан Хоанг, Луговская В.Ю. Изучение возможности использования минерального сорбента для очистки воды от неорганических ионов.//Матеріали ХVII Міжнародної науково-практичної конференції ім. проф.Л.П.КулеваТомск,2016.- С.486-487.-http://earchive.tpu.ru/handle/11683/30781

Практикум з фізичної та колоїдної хімії. Електронний посібник / За ред. М.П. Вовкотруб.– К.: НУБП, 2010. – 257 с.

Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии. - М: Высшая школа, 1990. - 350с.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)