DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143382

Дослідження напружено-деформованого стану обертового теплового агрегату

Валерій Юрійович Щербина, Денис Григорович Швачко, Євген Андрійович Єфименко

Анотація


процесів обертових теплових агрегатів. Створена нова модель, яка дає можливість реалізувати системний підхід до аналізу поведінки машин і зробити вибір раціональних параметрів їх роботи в різних експлуатаційних режимах.

Ключові слова


обертальна піч; термостійкість; напружено-деформований стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисиенко В. Г. Вращающиеся печи: теплотехника, управление и экология: сравочное издание: в 2 кн / В.Г. Лисиенко, Я.М. Щелоков, М.Г. Ладыгичев; под ред. В.Г. Лисиенко. – Москва: Теплотехник, 2004. Кн. 1. – 688 с.

Сахаров О. С., Щербина В. Ю., Гондлях О. В., Сівецький В. І. САПР. Інтегрована система моделювання технологічних процесів і розрахунку обладнання хімічної промисловості: Навчальний посібник – К.: ТОВ “Поліграф Консалтинг”, 2006. – 156 с.

Абдеев Р.Г., Ризванов Р.Г., Рыскулов Р.Г., Инсафутдинов А.Ф. Обеспече¬ние работоспособности содовых печей с повышением точности и техноло¬гич¬ности при сборке на стадии эксплуатации. – Уфа: БашНИИстрой, 1998. – 222с.

Рояк Д.А. Опытное исследование жесткости корпусов вращающихся печей // Цемент – 1962. – № 2. – с.11-13.

Исламов М.Ш. Проектирование и эксплуатация промышленных печей. – Л.: Химия, 1986. – 280 с.

Щербина В.Ю. Розвиток теорії та удосконалення технологічних процесів при виробництві будівельних матеріалів у високотемпературних агрегатах : диссертация ... доктора технических наук: 05.17.08 / Щербина Валерій Юрійович; - Київ, 2017. - 393 с
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)