DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143371

Моделювання механічних властивостей армованих полімерних матеріалів пакувального призначення

Антон Янович Карвацький, Ігор Олегович Мікульонок, Сергій Олександрович Борщик, Вероніка Олексіївна Караулова

Анотація


Запропоновано підхід до математичного моделювання ефективних механічних властивостей нових композиційних полімерних матеріалів залежно від характеристик компонентів у них, а також об’ємного вмісту армувального волокна природного походження в цих матеріалах. Використання тари та упаковки із запропонованих матеріалів підвищує їхню міцність (або зменшує матеріалоємність) та забезпечує прискорене природне розкладання використаної тари та упаковки.

Ключові слова


наповнений полімерний матеріал; волокна природного походження; упаковка; механічні властивості; моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривошей В. Н. Упаковка в украинских реалиях. Львов : Украинская академия печати, 2017. 288 с.

Полимерная тара и упаковка / под ред. С. В. Генеля. Москва : Химия, 1980. 272 с.

Фізико-хімічні властивості пакувальних матеріалів / В. С. Костюк, А. І. Соколенко, К. В. Васильків¬ський та ін. / за ред. А. І. Соколенка. Київ : Кондор-Видавництво, 2013. 402 с.

Микулёнок И. О. Классификация термопластических композиционных материалов и их наполнителей // Пластические массы. 2012. № 9. С. 29–38.

Мікульонок І. О. Технологічні основи перероблення полімерних матеріалів. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 324 c.

Groover M. P. Fundamental of Modern Manufacturing. New York : John Wiley & Sons, Hoboken, 2010. 200 p.

Chung D. D. L. Composite Materials: Science and Applications. London : Springer-Verlag London Limited, 2010. 349 p.

Theoretical Prediction on the Mechanical Behavior of Natural Fiber Reinforced Vinyl Ester Composites / S. Ramakrishnan, K. Krishnamurthy, M. M. Prasath et al. // Applied Science and Advanced Materials International. 2015. Vol. 1, N 3. P. 85–92.

Наполнители для полимерных композиционных материалов : справ. пособие / под ред. Г. С. Каца, Дж. В. Милевски. Москва : Химия, 1981. 736 с.

Thompson M., Thompson J. ANSYS Mechanical APDL for Finite Element Analysis. 1st ed. Oxford : Butterworth-Heinemann. 2017. 462 p.

ASTM D638. Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics. URL: https://www.astm.org/Standards/D638.htm (last access: 04.12.2017).

Карвацький А. Я. Механіка суцільних середовищ. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. 292 c.

Сахаров О. С., Карвацький А. Я. Механіка суцільних середовищ в інженерних розрахунках. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. 233 с.

Jones R. M. Mechanics of composite materials: 2nd ed. Philadelphia : Taylor & Francis, 1999. 519 p.

Числова модель напружено-деформованого стану для дослідження міцності армованих полімерів / В. О. Караулова, А. Я. Карвацький, І. О. Мікульонок // VІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки» (14–15.12.2017). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. С. 59–61.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)