DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2018.143370

ОЦІНКА ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ РОЗПЛАВУ НА ЕКСТРУЗІЮ ТРУБ З ПЕТ

Ілля Васильович Гребелюк, Григорій Сергійович Подиман, Ярослав Григорович Двойнос

Анотація


Проведено теоретичний аналіз впливу температурної неоднорідності розплаву поліетилентерефталату на процес течії у кільцевому каналі з урахуванням неньютонівської поведінки, запропоновано новий критерій оцінки впливу температурної неоднорідності та доцільність встановлення статичного змішувача. Проведено чисельний експеримент та імітаційне моделювання. Для практичного використання отриманих результатів запропанована модернізація трубної головки для переробки PVC шляхом встановлення статичного змішувача у вигляді пластини з перфорованими пазами. Форма отворів значно зменшує гідравлічний опір з незначним зменшенням поверхні теплообміну. Пропонується використання даної модернізованої трубної головки для виготовлення труб з відходів ПЕТ пляшок. Надано рекомендацією для конструювання нового та модернізації існуючого формуючого інструменту переробки полімерів з жорсткою залежністю реологічних параметрів від температури.

Ключові слова


поліетилентерефталат; розплав полімеру; формуючий інструмент; статичний змішувач

Повний текст:

PDF

Посилання


Переработка термопластичных материалов / Э. Бернхард. – М. Госхимиздат. 1962. – 747 с.

Микаэли В. Экструзионные головки для пластмасс и резины: Конструкции и технические расчеты / Пер. с англ. яз.; Под ред. В.П. Володина. – СПб.: Профессия, 2007. – 472 стр., ил.

Лукашова В. В., Мікульонок І. О., Радченко Л. Б. Екструзія пінополімерів: монографія. НТУУ «КПІ», 2011. – 175 c.: іл. бібл.: с. 163–172. – 300 прим.

Виробник екструзійного обладнання – [Електронний ресурс]. – https://www.luigibandera.com/products/flat-die/pet-lines/ дата звернення 29.05.2018.

Виробник екструзійного обладнання – [Електронний ресурс]. – http://www.stamixco.com/Extrusion-Melt-Blender-Static-Mixer-high-viscous-melt-flow-mixing-of-polymers-in-extrusion-service дата звернення 29.05.2018
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)