DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119528

ВИЛУЧЕННЯ РОЗЧИНЕНОГО У ВОДІ КИСНЮ IЗ ВИКОРИСТАННЯМ МОДИФІКОВАНИХ ІОНІТІВ

Микола Дмитрович Гомеля, Татьяна Александровна Шаблий, Олена Іванівна Іваненко, Тамара Володимирівна Крисенко

Анотація


Вивчено та оцінено вплив способу модифікування катіонітів сполуками заліза (ІІ) на відновлювальну здатність при вилученні кисню з води. Вперше досліджено процес десорбції заліза з катіоніту, його залежність від способу модифікування іонообмінного матеріалу та складу води. Показано, що на вимивання заліза сильно впливають іони жорсткості.

Ключові слова


редоксит; катіоніт; знекиснення води; корозія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernstein Hans−Friedrich. Water degassing in the networks of hot water supply // Entgasur und Wasserbehandlung in Fernwärmesystement. Euroheat and power. – 2008. – 37, № 6. – P.50−55.

Михайлов И. Д. Дегазация воды в ситемах тепло- и водоснабжения / И.Д. Михайлов – Аква-Мад. – 2008. – № 5. – С. 18–19.

Лебедєва В. І. Pd-пористі поліпропіленов ембрани для каталітичних процесів видалення розчиненого кисню з води / В. І. Лебедєва, В. М. Грязнов, І. В Петрова та інші // Кінетика і каталіз. – 2006. – 47. № 6. – С. 894–899.

Батдалова С. Г. Исследование процесса удаления растворенного кислорода из воды в каталитическом мембранном контакторе/реакторе / С. Г. Батдалова, И. В. Петрова, В. И. Лебедева // Научная сессия МИФИ – 2007, Москва, 2007. Сборник научных трудов. – 2007. – № 9. – С. 33–34.

Фрог Б. Н. Водоподготовка / Б. Н. Фрог, А. П. Левченко. – М. : МГУ. – 1996. – 680 с.

Кpавченкo Т. А. Oбескислopoживание вoды pедoкситами / Т. А. Кpавченкo, А. Я. Шаталoв // Иoнooбме-нные метoды oчистки веществ. Пoд pед. Г. А. Ликина и Н. Мягкого. – Вopoнеж: ВГУ. – 1984. – С. 167−183.

Кpавченкo Т. А. Кинетика и динамика пpoцессoв в pедoкситах / Т. А. Кpавченкo, Н. И. Никoлаев. − М. : Химия, 1982.

Гомеля М. Д. Оцінка відновлюваної здатності аніоніту АВ–17–8 в сульфітній формі / М. Д. Гомеля, А. Т. Тамазашвілі // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/6 (57). – С. 27–31
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)