DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119523

МОДЕЛЮВАННЯ АБСОРБЦІЇ ЗА УМОВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Віктор Олександрович КОВАЛЮК, А. Е. КАБАНОВА

Анотація


Проаналізовано технологічний процес одержання окису етилену. Отримано математичну модель абсорбера, що враховує технічні засоби системи керування.Показано необхідність враховувати зміну параметрів об’єкту в процесі його експлуатації. Виконано моделювання абсорберу за різних значень площі поверхні масообміну. Наведена програмна реалізація та результати моделювання системи керування в пакеті Matlab.

Ключові слова


абсорбер; моделювання; невизначеність; система керування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дорф Р. Современныесистемыуправления / пер. с англ. Б. И. Копылова. – М. : ЛабораторияБазовых знаний, 2002. – 832 с.

Бабіченко А. К. Регулювальні і виконавчі пристрої: навч. посібник. / За заг. ред. А. К. Бабіченка – Харків: НТУ «ХПІ». – 2003. – 658 с.

Дытнерский И. Ю. Основныепроцессы и аппараты химической технологии [Текст]: Пособие по проек-тированию / Г. С. Борисов, В. П. Брыков, И. Ю. Дытнерский и др. Под ред. И. Ю. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Химия 1991. 496 с. – Библиогр.: с. 166-180. – ISBN 5-7245-0133-3.

Ковалюк Д. О. Порівняннясистем керування з різними типами регуляторів [Електронний ресурс] : Д. О. Ковалюк, О. О. Ковалюк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету – 2015. – № 1.

RobustControlToolboxUser’sGuide.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)