DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119514

МОДЕЛЬ РЕАКТОРА КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

Олексій Володимирович СИТНІКОВ, А. О. ДАНЬКЕВИЧ, А. С. ЗАХАРЧУК

Анотація


Каталітичний крекінг у псевдозрідженому шарі – процес, який відіграє ключову роль в інтегрованих нафтопереробних виробництвах на основі первинного процесу конверсії необробленої нафти до легких продуктів. Стоїть задача розробки математичної моделі основного апарату – реактора. Проаналізовано параметри математичної моделі. Отриманий результат дослідження максимізує концентрацію бензину на виході з реактора, що дає можливість з меншої кількості нафти, отримати якіснішу продукцію

Ключові слова


каталітичний крекінг; нафта; математична модель; реактор; передатна функція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учебное пособие для вузов / С. А. Ахме-тов. – Уфа: Гилем, 2002. – 673 с.

Суханов В. П. Переработка нефти: издание второе, переработанное и дополненное / В. П. Суханов. – Москва: Высшая школа, 1979. – 336 с.

Ахметов С. А. Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. П. Веревкин, Е. С. Докучаев, Ю. М. Малышев. – М. : Химия, 2005. – 670с.

Гаврилов А. И., Пашаева Б. А. Интеллектуальная система управления каталитическим крекингом нефти // Интеллектуальные системы: Труды девятого международного симпозиума / Под ред. К. А. Пупков 2010. – С. 637–641.

Бесекерский В. А. Теория систем автоматического управления / Бесекерский В. А., Попов Е. П. –Москва, 1975. – 711 с.

Pashayeva B. Mathematical model of the fluid catalytic cracking for work in testing control systems for the cracking plant / PCI, Baku, Azerbaijan. – Vol. 1 – 2010. pp. 328–331.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)