DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119513

СТАТИЧНА МОДЕЛЬ РЕАКТОРА ОКИСНЕННЯ АМІАКУ У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ

Володимир О. Оніщенко, Володимир Васильович Миленький

Анотація


За результатами досліджень статичної моделі досліджено режими роботи реактора окислення аміаку сформована математична модель, що дозволяє дослідити перехідні процеси в об’єкті. Розглянуто та сформовано параметри визначення температури та концентрації оксиду азоту, тиск в реакторі та температуру в шарі каталізатора. Сформовані рівняння матеріального та теплового балансів, а також рівняння статики в розмірній та безрозмірній формі

Ключові слова


реактор окислення; статична модель; матеріальний баланс; платиновий каталізатор; окислення аміаку; математична модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Попок Е. В. Моделирование промышленного реактора низкотемпературного синтеза метанола / Е. М. Юрьев, А. В. Кравцов // Фундаментальные исследования. – Химические науки. – 2012. № 3. – С. 446–451.

Бродський Б. Е. Про завдання якнайшвидшого виявлення моменту зміни імовірнісних характеристик випадкової послідовності / Б. Е. Бродський, Б. С. Дарховский // Автоматика і телемеханіка. – 1983. – № 10. – C. 125–131.

Бродський Б. Е. Непараметрический метод виявлення моментів перемикання двох випадкових послідов-ностей / Б. Е. Бродський, Б. С. Дарховский // Автоматика і телемеханіка. – 1989. – № 10. – C. 66–74.

Кербер М. Л. Термопластичные полимерные композиционные материалы для автомобилестроения / М. Л. Кербер, Т. П. Кравченко // Пластические массы. – 2000. – № 9. – C. 34–40.

Автоматизація типових технологічних процесів і установок: навч. посіб. [для студент. вищ. навч. закл.]/ А. М. Коритін, Н. К. Петров, С. Н. Радімов. – К. : ІЗМН, 1988. – 432 с.

Строганов Р. П. Комп’ютерне управління технічними системами. [для студ. вищ. навч. закл.] / Р. П. Строганов, Л. В. Бабко, В. С. Корольов. – К. : ІЗМН, 1999. – 110 с.

Дворецький С. В. Основи проектування хімічних виробництв / С. В. Дворецький, Р. С. Кормильцин. – М. : изд-во «Машинобудування-1», 2005. – 280 с.

Новий довідник хіміка і технолога. Загальні відомості. Будова речовини. / під.заг. ред. А. В. Москвіна. – СПб.: АНО НВО «Професіонал». – 2006. – 1464 с. – ISBN: 5-94365-046-06.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)