DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119488

ДИСКРЕТНІ ФОРМИ МАТЕМАТИЧНОГО ОПИСУ НАПІРНОГО ЯЩИКА З ПОВІТРЯНОЮ ПОДУШКОЮ

Анатолій Іванович Жученко, Микола Соловейович Піргач, Ярослав Юрійович Жураковський

Анотація


Розроблено дискретні математичні моделі напірного ящика з повітряною подушкою папероробних машин як об’єкта керування рівнем маси у напускній камері й тиском повітря в повітряній подушці. Показано, що математична модель напірного ящика з повітряною подушкою може бути представлена рекурентними різницевими рівняннями, матрицею дискретних передавальних функцій, векторно-матричним рівнянням стану системи, числовими послідовностями.

Ключові слова


папероробна машина; напірний ящик з повітряною подушкою; дискретна математична модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Жученко А. І. Неперервні форми представлення напірних ящиків з повітряною подушкою // А. І. Жучен-ко, М. С. Піргач, Я. Ю. Жураковський – Вісник Національного технічного університету України «Київ-ський політехнічний інститут», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження», 2016. № 1 (15), – С. 123 – 127.: іл. – Бібліогр.: С. 126.

Жученко А. І. Математичні моделі цифрових систем керування [Текст] : навч. посібник / А. І. Жученко; Національний технічний ун-т України «Київський політехнічний ін-т». – К. : ІЗМН, 1997. – 238 с. – Биб-лиогр.: С. 235. –ISBN 5-7763-9025-7.

Жученко А. І. Спеціальні розділи математики для дослідження комп’ютерних систем [Текст]: навч. по-сіб./ А. І. Жученко, Л. Д. Ярощук. – К. : ІВЦ «Видавництво “Політехніка”», 2002. – 208 с.; іл. – Бібліогр.: С. 204–205. – ISBN 966-622-084-9.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)