DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119484

ОДЕРЖАННЯ Й ВЛАСТИВОСТІ СОРБЕНТІВ ІЗ РОСЛИННИХ ВІДХОДІВ

Євгеній Олекандрович Мукало, Віта Василівна Галиш

Анотація


Досліджено процес одержання лігноцелюлозних сорбентів зі шкаралупи кісточок абрикосу методом окисно-органосольвентного модифікування. Вивчено вплив концентрації пероксиду водню та тривалості процесу на вихід та структурно-сорбційні властивості одержаних матеріалів. Встановлено, що використання пероксиду водню в процесі модифікування шкаралупи кісточок абрикосу дозволяє зменшити вміст лігніну у кінцевих лігноцелюлозних продуктах. Досліджено закономірності вилучення осно́вних і кислотних барвників з водних розчинів одержаними сорбентами.

Ключові слова


лігноцелюлоза; окисно-органосольвентне модифікування; сорбенти; органічний барвник.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bras I. Application of pine bark as a sorbent for organic pollutants in effluents / I. Bras, A. Alves, L. T. Lemos, M. F. R. Pereira // Management of Environmental Quality An International Journal. – 2004. – № 15. – С. 491–501.

Осокин В. М. Исследование по получению новых сорбентов из растительного сырья для очистки воды / В. М. Осокин, В. А. Сомин // Ползуновский вестник. – 2013. – № 1. – С. 280–282.

Memon S. Q. Sawdust: a green and economical sorbent for thallium removal/ S. Q. Memon, N. Memon, A. R. Solangi, J. Memon// Chemical Engineering Journal. – 2008. – № 140. – С. 235–240.

Никифорова Т. Е.Сорбционные свойства и природа взаимодействия целлюлозосодержащих полимеров с ионами металлов / Т. Е. Никифорова, Н. А. Багровская, В. А. Козлов, С. А. Лилин // Химия раститель-ного сырья. – 2009. – № 1. – С. 5–14.

Гарынцева Н. В. Свойства энтеросорбентов, полученных из уксуснокислотных лигнинов древесины пихты, осины и березы / Н. В. Гарынцева, И. Г. Судакова, Б. Н. Кузнецова // Журнал Сибирского феде-рального университета. – 2011. – № 2 (4). – С. 121–126.

Adegoke K. A. Dye sequestration using agriculturalwastes as adsorbents / K. A. Adegoke, O. S. Dello // Water Resources and Industry. – 2015. – № 12. – С. 8–24.

Ніколайчук А. А. Синтез та властивості біосорбентів на основі целюлози та лігніну з рослинної сировини / А. А. Ніколайчук, М. Т. Картель, Л. А. Купчик, В. О. Денисович // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2005. –№. 42.– С. 28–31.

Barbash V. Peracetic acid pulp from annual plants/ V. Barbash, V. Poyda, I. Deykun // Cellulose chemistry and Technology. – 2011. –№. 4.– С. 613–618.

Николайчук А. А. Синтез и свойства биосорбентов, полученных на основе целлюлозно-лигнинового ра-стительного сырья – отходов агропромышленного комплекса / А. А. Николайчук, Л. А. Купчик, Н. Т. Картель, В. О. Денисович // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2007. – Т.7, Вып. 3. – С. 489–498.

Смолин А. С. Исследование дзета-потенциала и катионной потребности волокнистых полуфабрикатов/ А. С. Смолин, Р. О. Шабиев, П. Яккола // Химия растительного сырья –2009. – № 1. – С. 177–184.

Мельников Б. Н., Виноградова Г. И. Применение красителей / Б. Н. Мельников, Г. И. Виноградова. – М. : Химия, 1986. – 240 с.

Кельцев Н. В. Основы адсорбционной техники / Н. В. Кельцев. – М. : Химия, 1976. – 511 с
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)