DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119478

ФОСФОРОВМІСНИЙ СОРБЕНТ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНОГО МАТЕРІАЛУ

Микола Дмитрович Гомеля, Олександр Петрович Хохотoв, К. А. Малихіна

Анотація


Отримано фосфоровмісний вуглецевий сорбент шляхом карбонізації соснової тирси, просякнутої 10%-м розчином фосфату амонію. Вивчено залежність ефективності сорбції Cu(II) отриманим матеріалом від часу контакту при сорбції з модельних водних розчинів. Експериментальні дані були оброблені згідно кінетичних моделей псевдо-першого, псевдо-другого порядків та дифузійної моделі Вебера-Морріса. Ізотерми сорбції, отримані для фосфоровмісного сорбенту в Н- і Na-формах, а також необробленої вихідної соснової тирси, добре описуються рівнянням Ленгмюра. У процесі сорбції рН розчинів падало до 3,2–3,5 і мало залежало від вихідної концентрації міді. Сорбент у Na-формі мав значення сорбційної ємності 20,6 мг/г – найвище серед досліджених сорбентів, найнижче – у необробленої тирси – 7,7мг/г. Досліджена сорбція міді в присутності йонів Са2+


Ключові слова


соснова тирса; фосфорилювання; важкі метали; адсорбція; кінетика; ізотерми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байклз Н., Сегал Л. Целлюлоза и ее производные. – М. : Наука, 1974. 504 с.

Никитин В. М. Химия древесины и целлюлозы. – М., 2002. 320 с.

Ставицкая С. С. Адсорбция ионов меди углеродными адсорбентами, модифицированными фосфорной кислотой при различных температурах / С. С. Ставицкая, В. М. Викарчук, М. Ф. Ковтун, О. И. Поддубная, А. М. Пузий // Химия и технология воды. – 2014. – Т. 36, № 3. – С. 203–210.

Пузій О. Фосфоровмісні вуглецеві сорбенти для очистки води / О. Пузій, Б. Пасальський, Н. Чикун // То-вари і ринки. – 2014. – № 1. – С. 159–166.

Хмылко Л. И., Орехова С. Е. Сорбенты на основе лигнина и целлюлозосодержащих материалов // Сви-ридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. C. 232–239.

Lysenko, N.D., Yaremov, P.S., Ovcharova, M.V. et al. Highly acidic phosphorus-containing porous carbons: synthesis and physicochemical properties. Journal of Materials Science 2012, Volume 47, Issue 7, pp 3089-3095 doi:10.1007/s10853-011-6142-z

A sorbent based on phosphorylated lignin. Bykov, G.L.; Ershov, B.G. Russian Journal of Applied Chemistry. 2010, Volume 83, Issue 2, pp 316-319 . doi:10.1134/S1070427210020254

Хохотва О. П. Видалення з води іонів міді модифікованим феритним сорбентом / О. П. Хохотва, Ю. І. Аветісян // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2014. – № 23. – С. 133–36.
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)