DOI: https://doi.org/10.20535/2306-1626.1.2017.119477

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТЛЕННЯ ВОДИ МАТЕРІАЛАМИ З КАПІЛЯРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Ярослав Вячеславович Радовенчик, Вячеслав Михайлович Радовенчик

Анотація


В роботі приведені результати продовження досліджень ефективності нового способу розділення фаз з використанням матеріалів з капілярними властивостями. Встановлено продуктивність капілярних фільтрів із тканин різного типу, досліджено зміну ефективності відділення твердої фази від води при регулюванні водневого показника та конструктивних особливостей фільтру. Визначено основні умови ефективного процесу розділення фаз при обробці суспензії бентоніту. 

Ключові слова


освітлення; фільтрування; бентоніт; матеріали з капілярними властивостями; залишкові концентрації.

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСанПіН 2.2.4-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”. – На-каз Міністерства охорони здоров’я України 12.05.2010 р. № 400.

Правила приймання стічних вод абонентів у систему каналізації міста Києва. – К., 2011. – 30 с.

Радовенчик Я. В. Освітлення природних вод з використанням флокулянтів / Я. В. Радовенчик, А. О. Кос-триця, В. М. Радовенчик // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2013. – № 4. – С. 23–26.

Кульский Л. А. Технология очистки природных вод / Л. А. Кульский, П. П. Строкач. – К. : Вища шк., 1986. – 352 с.

Радовенчик Я. В. Очищення води з використанням матеріалів з капілярними властивостями / Я. В. Радо-венчик, М. Д. Гомеля // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2009. – № 2. – С. 37–39.

Радовенчик Я. В. Вивчення умов перетікання рідини в капілярних матеріалах / Я. В. Радовенчик, В. С. Котлярова // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6. – С. 23–25.

Радовенчик Я. В. Обезвоживание осадков ферроцианидов железа / Я. В. Радовенчик, В. С. Котлярова // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2011. – № 5. – С. 32–35.

Радовенчик В. М. Новий спосіб освітлення води фільтруванням / В. М. Радовенчик, А. О. Костриця, Я. В. Радовенчик, Л. В. Сіренко // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2013. – № 5. – С. 3–6.

Радовенчик Я. В. Моделювання процесів фільтрування з використанням матеріалів з капілярними влас-тивостями / Я. В. Радовенчик, А. О. Костриця, В. М. Радовенчик, Л. В. Сіренко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2012. – № 10. – С. 21–24
ISSN: 2617-9741 (Print); ISSN: 2664-1763 (Online)